Наименованията на селищата от община Брацигово са напълно уникални, с изключение на името на с. Розово. Село – близнак с това име, има и в община Казанлък. Всъщност в това няма нищо странно, защото именно от този край преди два века, в Брацигово и околните села са донесени розовите храсти, които тази година разбуниха духовете в планинското градче. Благодарение на розовите градини не е имало и погром над селата, през април 1876 г. , след потушаването на въстанието.

Справка в Единния класифифкатор на административно – териториалните и териториалните единици сочи, че на територията на страната няма други села с името Козарско, Бяга, Исперихово, Равногор, Жребичко и град с името Брацигово.

Към 31 декември 2017 г. в страната има общо 5 256 населени места, от които градовете са 257, селата – 4 997, а два са манастирите със статут на населено място – Клисурски и Рилски. От всички 4 997 села в България точно 571 са без население или с едноцифрен брой жители или с 5 повече в сравнение с предходната 2016 година.