Три училища от нашата област продължават във втората фаза на конкурса „Посланици на здравето“, съобщиха от РИОСВ – Пазарджик. Става дума за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велинград и проект „Еко – Био – Веге – Кулинарно -Реге“ с ръководител Маргарита Гергова, които продължават в първа възрастова група от 1 до 4 кл. Във втората група от 5 до 8 кл. ще ни представят възпитаниците на панагюрското училище „20 -ти април“ с ръководител Надка Христосков и име на проекта „Учим се да учим и живеем здравословно“, а в трета група от 9 до 12 кл. ще разчитаме на проекта на СУ „Христо Ботев“ – Септември с ръководител Регина Карталова и наименование – „Аз, знанието и креативността срещу алкохолизма и тютюнопушенето“.

През месец май приключи първата фаза на Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите се включиха общо над 5 500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени за превенция на рисковите за здравето фактори. Конкурсът е по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Учениците заедно с техните учители, реализираха проекти в две подтеми: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!” и „Храни се здравословно и спортувай редовно!”. Конкурсът се реализира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др. Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно са 75, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 18 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 38 проекта и от 9- ти до 12-ти клас – 19 проекта.