Само с присъствието на общински съветници, представители на маломерни политически партии и журналисти, премина днешното обсъждане на промените в наредбите касаещи паркирането в Синя зона, предлагани от администрацията на кметството в Пазарджик.

От името на администрацията те бяха представени от управителят на „Паркинги и охрана“ – Георги Шикерджиев, който е оторизиран да отговаря за организацията на паркирането и изпълнението на договора с „Контур 7“ в областния град. Той представи предложения на правния отдел и Агенцията за хора с увреждания, според които паркоместата за хора в неравностойно положение ще бъдат увеличени с четиридесет и вече ще бъдат 141 на брой. Паркиращите там правоимащи ще ги ползват в рамките на три часа, както и до момента. Друго предложение, което ги касае пряко е срочността на талоните им да бъде пет години, а не три както е до момента.

Общо 3000 души в общината са в пълното си право да ползват преференциален талон за паркиране, стана ясно по време на обсъждането. Талоните за местодомуване пък са над 1400. На практика всяка от тези две категории граждани, ще ползват и облекчена процедура при издаването на талоните, тъй като няма да им се налага да събират цял сноп с документи. Те ще бъдат изисквани от общината по служебен ред.

Според общинският съветник Чавдар Чавдаров, администрацията не е изложила цели и мотиви за новите промени, но ние ги открихме на сайта на община Пазарджик. Те са били качени там още преди месец, за да могат желаещите граждани да се запознаят с цялостното предложение, а също така при желание да присъстват и на публичното им обсъждане. С мотивите можете да се запознаете – ТУК

Според Чавдар Чавдаров всички наложени към момента санкции на гражданите на Пазарджик са неправомерни, тъй като в действащата към момента наредба няма конкретна информация за обхвата на Синя зона, тъй като такъв не е приеман от Общинския съвет. „Апелирам хората да си обжалват санкциите и те ще паднат в съда“, каза още Чавдаров, като попита „Защо по такъв начин се дискредитира доверието между община Пазарджик и частната фирма“, която пък после трябвало да връща парите и да плаща за заведените срещу нея дела. „Нито една улица от действащата в момента „Синя зона“ не е утвърдена от ОбС и това е основание да падат налаганите санкции“, заяви пак Чавдаров. Според него закнно се прибират пари само от паркингите, които с решение на Общинския съвет са утвърдени като „Синя зона“.

Според общинския съветник Атанас Шопов, общината трябва да обърне особено внимание и на новите сгради, които се строят в центъра, в деветдесет процента от тях, вместо гаражи на първия етаж се планират магазини. Това също отежнява обстановката и я превръща в бомба със закъснител.

Общинският ъсветник Евтим Янев, заяви, че е най-добре да бъде променено времетраенето за ползване на „Синя зона“ и то да бъде от 8 до 18 ч. Той попита и защо в „Синя зона“ не е включен паркингът на МБАЛ „Здраве“ и цялата „К.Величков“ в тази ѝ част, след като при „Хигия“ местата били в обхвата на зоната.

С новите промени на санкции ще подлежат и велосипедистите, които карат колелото си извън обособените за целта велоалеи в центъра.