Пазарджик бе домакин на 12-та поред среща на Клиентски съвет към EVN България. Акцент беше Общият регламент за защита на данните (General data protection regulation – GDPR), който започна да се прилага от 25.05.2018 г. Участниците в съвета изложиха мнения относно ролята на регламента и значението на защита на данните. Разгледани бяха и различните документи по темата, които дружествата от групата на EVN България прилагат в качеството им на администратори на лични данни.

Клиентски съвет на EVN България е съставен на доброволен принцип от битови клиенти, които участват в дискусии с представители на компанията. За настоящия състав на Клиентски съвет това беше трето заседание. Дискутират се различни теми, свързани с дейността на EVN България и се изработват различни предложения и препоръки, които биха били полезни за усъвършенстване на предоставяните от дружеството услуги.