На зрелостните изпити през май 2018 година се явиха ученици от 37 средни училища в област Пазарджик. ДЗИ по български език и литература положиха 1826 зрелостници, съобщиха от РУО на МОН – Пазарджик.

Общият успех за областта е Добър 4,11. При сравнение със средния успех за областта през май 2017г. (добър 3,96)  се наблюдава повишаване на успеха с 0,15.  Средният брой точки от ДЗИ по БЕЛ е 50,20 точки, а средният за страната е 53,94. Видно е, че средният успех е по-нисък от този за страната. По този показател регион Пазарджик се нарежда на 19 място от 28 региона /през предходната учебна година област Пазарджик беше на 24 място/.

Слабите оценки по ДЗИ БЕЛ са 182 – 9,97 % от общия брой, за сравнение през 2017 година процентът на слабите оценки е бил 15%. Отличните оценки /5,50-6,00/ са 8,93 % или общо 163 зрелостници.

Училища с най-висок успех от ДЗИ по български език и литература:

училище Среден успех
ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик 5,18
СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище 5,15
ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик 4,82
СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Велинград 4,761
СУ „Христо Ботев“, гр. Септември 4,39

Училища с най-нисък успех от ДЗИ по български език и литература:

училище Среден успех
ПГМЗС, гр. Септември 2,99
СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик 2,85
СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново 2,66