Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, намиращ се в Пазарджик, съобщиха от правителствената пресслужба. Имотът досега бе управляван от Медицинския университет – Пловдив, но с отпаднала за висшето учебно заведение необходимост,  ще бъде прехвърлен на община Пазарджик за нуждите на Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Пазарджик. Той се намира на ул. „Неофит Бозвели“ № 29 и представлява терен с площ 7092 кв. м и включва 5 сгради. Още преди няколко месеца кметът Тодор Попов обяви, че школото ще се сдобие с нов физкултурен салон.