Отлично представяне на учениците от ПМГ „К.Величков“ гр.Пазарджик във Финансов иновационен лагер по проект „Практични финанси“ на Джунийр Ачийвмънт в гр.София, където грабнаха куп награди и Първо място за отбор „Бизнес“.

Участниците в отбора на ПМГ „К.Величков“ са: Айдоан Балакчиев -9В клас, Нели и Оля Владови -10Гклас и Николай Стоянов от 10А клас с ръководител г-жа Величка Милева -Заместник директор административно-стопанската дейност в същата училище.  Учениците работиха по групи по зададен казус, където показаха знания, изобретателност, умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми, както и възможността им да работят под напрежение и в много кратки срокове. В рамките на 3 минути в презентация на сцена пред жури и публика, те защитиха своето решение на полученото предизвикателство.

Величка Милева бе отличеният преподавател със Сертификат за личен принос и особени заслуги при реализацията на пилотната фаза на проект „Практични финанси“ от Изпълнителния директор на JA България Милена Стойчева.