Първата областна ученическа конференция на тема „Живот без наука – НЕ, наука в училище – ДА “спечели международна награда за събитие, което популяризира природните науки сред младите хора в рамките на Европейската кампания STEM Discovery Week 2018.

Експертът по природни науки и екология в РУО – Пазарджик, Весела Тодорова беше поканена на 23 -ия Семинар по природни науки, проведен в Класната стая на бъдещето в Брюксел, в периода 22-24 юни, за да представи и защити инициативата пред организаторите на кампанията и учители от цяла Европа.

В края на представянето, събитието получи награда за инициатива за популяризиране на природните науки и професионално ориентиране на младите хора в Европа.

Отличената ученическа конференция се проведе на 26 април в гр. Пазарджик в рамките на Европейската кампания STEM Discovery Week 2018., а нейни организатори са РУО – Пазарджик, Община Пазарджик и ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. В конференцията участваха ученици от училища от област Пазарджик.

Те разработваха проекти по биология, химия или физика под ръководството на учител/ръководител. Целта беше да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на природните науки. В рамките на конференцията имаше и паралелна постерна сесия.

Специален гост бe доц д-р Веселин Кметов – Декан на химическия факултет при ПУ “ Паисий Хилендарски“ град Пловдив. Учителите и учениците с удоволствие се включиха в кампанията STEM Discovery Week 2018 – съвместна международна инициатива, която кани проекти, организации и училища в Европа и по света да отпразнуват и подкрепят обучението и професионалното ориентиране в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката (STEM) с различни инициативи и събития.

Мотото на тазгодишната кампания беше “Кажете „ДА“ на STEM”. Участваха обществени и частни проекти, правителствени и неправителствени организации, компании, университети, училища. Бяха организирани над 800 събития и инициативи в цяла Европа. STEM Alliance отличи и награди 17 събития от тази кампания. Това са събития, които подкрепят сътрудничеството между училищата, другите институции и индустрията. Едно от наградените 17 събития е Първата областна ученическа конференция – ПАЗАРДЖИК БИО 2018 на тема „Живот без наука – НЕ, наука в училище – ДА“.

STEM Alliance е проект на Европейската Училищна Мрежа (EUN), създадена като неправителствена организация от 32 министерства на образованието в Европа. Той се управлява от ГД „Научни изследвания“ на Европейската комисия и цели образованието и индустрията да се обединят за насърчаване на обучението и професионалното ориентиране в областта на природните науки, технологиите, инженерството и математиката за младите европейци и за преодоляването на очакваните бъдещи различия в уменията в рамките на Европейския съюз. Това е съвместна инициатива с Европейската кръгла маса на индустриалците (ERT), която има за цел да засили интереса на младите европейци към научното образование и професионално ориентиране и да отговори на нуждата от млади учени в Европейския съюз.

28награда (1)