Интервю с Димитър Петков, общински съветник и председател на комисия „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност“

Г-н Петков, какво налага приемането на изцяло нова Наредба за безопасността на движението, след като вече има такава и бяха направени поправки по нея?

Много са причините, които изискват това и те могат да бъдат обобщени по следния начин – има много сериозна динамика в развитието на държавното законодателство в тази сфера, а още по-голяма е динамиката в увеличението на броя автомобили, които ежедневно виждаме по улиците на Пазарджик. Аз имам поглед от 2000 година насам, когато за първи път се наложи да се обособи „Синя зона“ в Пазарджик и всички сме свидетели на това, което се случва в града осемнадесет години по-късно.

Какво наложи да се прави „Синя зона“ през 2000 г.?

Огромният брой автомобили, които затормозяваха движението по една от основните пътни артерии – бул. „България“. Там се е случвало в онова време да има по четири колони от коли, пред модерните тогава заведения – „Карамел“, „Холивуд“, „Лаваца“ и тогава още работеше „Фихтелберг“. От 2000 г. насам, наредбите са били поправяни, но не се е правила една, която да е адекватна на ситуацията. И заради това, в нашата група се обобщи мнението, че нова наредба трябва да има, като тя ще бъде детайлна. Трябва да припомним, че ние направихме такъв опит преди година и половина. Направихме проект на такава наредба заедно със Стоян Парпулов и Евтим Янев. Още тогава с тях коментирахме, че това беше един много добър и подробен труд, който предвиждаше и отнемането на привилегиите за паркиране на общинските съветници. Тогава тази наредба единодушно беше отхвърлена, именно заради премахването на привилегията на общинските съветници.

Заради това на сесията предложих тази бъдеща наредба да бъде изработена от общината. Тъй като съгласно действащата Наредба към общинска администрация има Комисия по безопасност на движението, тя има определени роли и включва представители на различни институции, включително и „Пътна полиция“. Редно е тази комисия да подготви проекто – наредбата, като се базира на законодателството и действащата към момента наредба, коята е морално остаряла, защото движението от 2000 и 2018 г. е съвсем различно, както да вземе предвид нашия проект с Парпулов и Янев. Заради това на юнската сесия направихме само корекциите, които в момента са актуални. Тримесечният срок за новата наредба се прие почти без никакви възражения.

 Казахте, че трябва да се преосмислят и улиците включени в списъка за обхвата на „Синя зона“?

Има улици , които не са натоварени, а са в „Синя зона“, като ул. „Мария Луиза“, а други които са в центъра и около тях всичко е „Синя зона“ са останали извън нея, аз и на сесията ги споменах – „Алеко Константинов“, „Каймакчалан“, „Червен Стоян“ и др.  Другото ми предложение е в събота да има три места където „паякът“ да е на линия. Става дума за Пазара, в съботния ден там цари пълна анархия по отношение на паркирането, мястото е повече от ориенталско. Второто място е паркингът на „Хигия“, а третата зона е отсечката от „Иван Шишман“ край заведенията „Ескейп“ и „Министерството“.

Групата ви не беше много единодушна по отношение на гласуването на предложението инвалидите да имат право на един час безплатен престой, ако отредените за тях места са заети? Защо стана така?

Да, това е така, не постигнахме консенсус по отношение на инвалидните пропуски, част от групата гласувахме за предложението на Солов. Много от нас смятат, че трябва да има по-ясни критерии, по –конкретни критерии за това до каква степен здравният проблем на човека влияе върху неговата подвижност. Хората с диабет или високо кръвно също имат процент на инвалидност, който им осигурява преференциален пропуск за паркиране и ги изравнява по права с хората, които имат сериозни проблеми с опорно – двигателния апарат. И сега си представете ситуацията – един човек с високо кръвно паркира на инвалидно място безплатно, а инвалид, който има проблем с опорно-двигателния апарат, защото за него няма свободно място трябва да спре на платено място. Законът не прави разлика между двамата, той казва – това са хора с увреждания. И познавайки манталитета на хората в нашия град, от сега съществуващите 3000 преференциални пропуски за „Синя зона“, кажете ми колко ще станат догодина? Обмислянето на справедливи критерии за подбор на правоимащите е също задача на бъдещата наредба.

И не на последно място, вие възразявате срещу облеклото и поведението на служителите на „Синя зона“…

Да, смятам, че това са хора на реда и трябва да комуникират, и да изглеждат подобаващо. Техните предшественици от общината бяха бивши полицаи и военни, които цял живот са съблюдавали правила и поведение. Нека да бъдат така добри от „Синя зона“ и да си обучат хората. Както на обноски, така и за облеклото, защото знаете – „По дрехите посрещат – по ума изпращат“. И двете са важни.