Зам.-министър Стефан Балабанов проведе работна среща с държавния секретар на Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия.

Целта на срещата бе продължаване на установените контакти и обсъждане на въпроси на двустранното сътрудничество в областта на вътрешните работи. Акценти в разговорите бяха засилването на съвместната работа по противодействие на тероризма и предотвратяването на насилствения екстремизъм, както и създаването на национални центрове за граничен контрол на Западните Балкани, които да се свържат в регионална мрежа за обмен на информацията с дежурните части.

Заместник-министър Стефан Балабанов заяви готовността на МВР да предаде опита си в областта на мултидисциплинарния подход в превенцията и борбата с тероризма, да запознае професионалисти от Западните Балкани с работата и резултатите на Националния контратерористичен център, както и да посрещнем  експертна група за обмен на опит в областта на интегрираното управление на границите. Държавният секретар на сръбското вътрешно министерство Дияна Хркалович благодари за ползотворната работна среща и поканата за тържественото честване на 139-тата годишнина от създаването на МВР.

Тя подчерта признателността си за поканата за обмен на опит. От българска страна в срещата взеха участие директорът на СОБТ Георги Гайков и Петър Ананиев, зам.-директор на дирекция „Жандармерия“ при ГДНП.  Сръбската делегация бе представена от  Н.ПР. Владимир Чургус, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия у нас, Горан Драгович, командир  на Жандармерията, и Деян Миленкович, началник  на специализираните антитерористични части.