Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за област Пазарджик е 9.6 на 100 деца до 3-годишна възраст, сочат данни на Териториалното статистическо бюро в Пазарджик. Най-висока е осигуреността с места в общините Стрелча (22.9 на 100 деца), Брацигово (19.5 на 100 деца) и Пещера (15.7 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.3 на 100 деца), Септември (7.2 на 100 деца) и Панагюрище (8.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 20 по-малко в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 680 деца, от които момчета са 360, а момичета – 320. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1.6%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 92.1%.

Към 31.12.2017 г. в област Пазарджик в състава на 25-те детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 692 места в тях. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 12, или с 1.7%.

Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик по години

 

2013 2014 2015 2016 2017
Заведения 24 25 25 25 25
Места в края на годината 726 736 760 704 692
Деца в края на годината 748 744 735 669 680

В градовете в областта детските ясли са 22 с 626 места, а в селата – 3 с 66 места.

Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 118 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 88.7% от тях са медицински сестри (63). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 47 души.