Бюро по труда – Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:

2 асистент, офис на управителя
1организатор
1 технически изпълнител
1 психолог-възпитател
1техник,технолог мляко и млечни продукти

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 оператор, въвеждане на данни
1 отк-шлосер
1 медицинска сестра
1 технически изпълнител
1техник,електрически системи
1 счетоводител, оперативен
1 организатор
1 организатор продажби
2 отчетник
5 охранител
11 продавач-консултант
3 продавач-консултант, хранителен магазин
9 продавач-консултант на гастрономна витрина
1 продавач,павилион
3 продавач-консултант
3 касиер
1 супервайзор
1готвач
4 помощник готвач
1 помощник, кухня
3 сервитьор
2 пекар-закуски
2 баристи
1 мениджър
5 ресторантски работник
10 шивач
10 машинен операто,шиене
1 дърводелец
5 крояч, текстил
7 гладач, ютия
4 гладач,преса
15 отговорен оператор, месопроизводство
2 снабдител, доставчик
2 контрольор качество
5 почиствач, метални отливки
2 машинен оператор, металообработващи машини
1 настройчик, металургични линии
2 настройчик/матричар/
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление
7 леяр
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения
3 оператор, дообработване на велпапе
3 машинен оператор производство на хартия, накачник
3 обслужващ, бензиноколонка
1обслужващ,газоколона
1машинен оператор за производство на опаковки
1техник
50 монтажник, електронни елементи
4 монтажник, изделия от пластмаса
1 матричар
5 шлосер
2 стругар
1 огняр
11 електротехник
1 електромонтьор
20 монтажник,производство на слаботокови предпазетели
1 техник – механик отоплителни, хладилни и вентилационни системи
1 заварчик
8 автомонтьор
3 монтьор,оловни акумулатори
9 водач на мотокар
1електрокарист
1 шофьор, лек автомобил до 9 места
3 шофьор, лекотоварен автомобил
7 шофьор, автобус
12шофьор, тежкотоварен автомобил /международни превози/
3 шофьор, тежкотоварен автомобил
6 експедитор
2 шофьор, бетоновоз
1 разфасовач
3 работник, производител на млечни продукти
2 работник, производство на акумулатори
1 работник, зареждана на акумулатори
3 работник, покриване на метални повърхности
13 работник, производство/на матраци/
10 складов работник
2 работник,поддръжка на сграда
12 общ работник
14 общ работник в промишлеността
1 работник в траурна агенция
2 зидари
1арматурист
5 работник в строителството
2 работник –земеделски
4 работник-разсадник
30 работник, оранжерия
1 общ работник, /шоф.книжка/
1 общ работник/пакетаж и разнос на лед/
5 производител, плетени мебели
1 склададжия
2 лепач
1 мияч
1 хигиенист
1 детегледачка
1градинар