С Постановление на Министерски съвет №125 от 29.06.2018г., са отпуснати финансови средства на четири общини от област Пазарджик за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Общо 1 071 217 лв. ще плучат четири общини от област Пазарджик за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
Община Брацигово – за изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. Братя Попови, гр. Брацигово, за отвеждане на поройните води в р. Умишка – 303 094 лв.;
Община Панагюрище – за възстановително-ремонтни работи на мост на р. Луда Яна в центъра на с. Попинци – 280 800 лв.;
Община Пещера – за основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево – 292 993 лв.;
Община Сърница – в общ размер 194 330 лв., от които:
– за възстановяване на водосток за укрепване на общински път преди вилно селище – гр. Сърница – 72 014 лв.;
– за възстановяване на водосток за укрепване на пътя Доспат – Сърница при разклона за местност Крушата – гр. Сърница – 122 316 лв.;