От началото на 2018г. са извършени 89 проверки по сигнали за излезли от употреба МПС (ИУМПС) на територията на Община Пазарджик. Принудително са преместени 18 автомобила. Към момента в процедура за преместване са 8 излезли от употреба коли. На 63 автомобила са поставени предупредителни стикери и са били доброволно преместени от собствениците.

Във връзка с нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства бе създадена комисия от общински служители и служители на ОД МВР – Пазарджик и РУ Пазарджик, която да отговаря и следи за регулациите по този проблем. По този начин ще бъдат освободени тротоари, улици, площади, междублокови пространства и други площи, на които има изоставени автомобили, като буса на снимката.

11бус