Преди две седмици се състоя пресконференция на „Синя зона“, а в деня преди това ви призовахме да зададете своите въпроси към тях чрез нас. Публикуваме въпросите и отговорите, които ни предоставиха от фирмата „Контур 7“. Тъй като по време на пресконференцията имаше и много други въпроси, ние предоставихме нашите в писмен вид.

Въпрос на Марина Нецова 

Ето един въпрос от мен: защо няма 15 минутен гратисен период след изтичане на заплатеното време за паркиране, в този период гражданинът може да се таксува още час или да напусне паркомястото! Такъв гратисен период съществува във всички градове, в които е обособена „Синя зона.“ И ги попитайте защо, когато засекат оставащо време от броени минути седят до автомобила и чакат да удари секундата, за да го „закопчаят”. Животът в града ни трябва да се подобрява, вместо това хората и гостите на града ни са подложени на още един стрес!

Отговор:

Здравейте, госпожо Нецова,

Доколкото разбирам Вашият въпрос се отнася най-вече до „липсата“ на 15 минутен гратисен период, в който хората паркирали в Синя зона да могат да реагират – да удължат времето за паркиране или да напуснат паркомястото. Точно 10 минути преди да изтече времето, за което е заплатено паркомястото, чрез SMS клиентът получава напомнящо текстово съобщение, че времето изтича и в случай на необходимост трябва да се пусне нов SMS. Тази практика в случаите на платено паркиране с талон не съществува, тъй като няма технологична възможност за напомняне на клиента.  

Смятаме да направим предложение към общинска администрация и екипът, разработващ новата Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните водачи или упълномощени от тях лица, да бъде въведена и възможност за паркиране и заплащане за 30 минути, каквато практика съществува в София

Анонимен гражданин:  

Кога ще се оправи паркирането на ул. Иван Вазов, коли спират във самото кръстовище, на завоя и никой не ги глобява при поставени знаци? Нормално ли е улица, която е широка две коли и затворена от едната страна да е синя зона от край до край, така че да не може да се разминат колите, преди години имаше инцидент и линейките трябваше да обърнат на паркинга на „Примавера 2“, да не говорим че ако трябва да мине пожарна ме съмнява изобщо, че ще може да влезе?
Нормално ли е да глобят хора инвалиди с инвалиден пропуск, защото не били сложили талон за престой (талона на който се отбелязва кога си спрял ), който дава общината, а от другите градове като нямат такъв талон? И какво правим ако толкова „многото“ места за инвалиди са заети, къде трябва да се спре?

Отговор:

Въпросът касаещ паркирането на хора с трайни увреждания в местата определени за кратковременно паркиране в гр. Пазарджик е регламентиран в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, приета с Решение №41/06.04.2000 г. Съгласно нея, хората с трайни увреждания могат да паркират преференциално на определените за това места до три часа. За целта те трябва да са снабдени с карта за инвалиди.

Освен нея на предното стъкло на автомобила е необходимо да поставят и талон, с който да удостоверят времето, за което колата е паркирана в Синя зона. Т.е. на талона се попълва коректно началният час на паркиране. Съгласно нормативната уредба в случаите, в които тези изисквания не са изпълнени, лицето е в нарушение и подлежи на глоба за извършено нарушение.

Що се отнася за недостигащите места за хора с увреждания, въпросът беше решен на последната сесия на ОбС Пазарджик. Тогава съветниците приеха изменение на действащата нормативна уредба и местата за преференциално паркиране на хора с трайни увреждания бяха увеличени с близо 50% – от 100 на 142. Предстои изпълнение на решението след изтичането на сроковете за обжалване и влизането му в сила.

По отношение на затрудненото придвижване и неправилното паркиране по ул. “Иван Вазов“ – в края на този месец ще се движат още 2 „паяка”. Местата, на които редовно не се спазват правилата за спиране и паркиране в града ни не са малко и те касаят не само обособената Синя зона, а и главни булеварди и възлови пътни артерии в Пазарджик. Това е проблем най-вече на знанието, възпитанието и манталитета на водачите в областния град. На сигналът Ви ще бъде обърнато специално внимание! Важно е да живеем в красив и подреден град!

Анонимен гражданин:  

Защо така нареченият “паяк” вдига коли избирателно? Почти навсякъде където има поставен знак, че колата ще се отстрани принудително, “паякът” си ги подминава и нищо не се прави, а само се заталачва движението по улиците…на кръговото на банята, при плувния басейн, на пловдивска(цялата). Защо е така?

Отговор:

Възможно е за страничния наблюдател това да изглежда така, но Ви уверявам, че в никакъв случай не се действа избирателно. За съжаление нарушителите са прекалено много, водачите са недисциплинирани. Принудително се преместват автомобили от всички райони на града /с приоритет е централната градска част, разбира се/, включително и от местата, които споменавате.  Освен това действащият „паяк“ чисто технологично не може да репатрира всички автомобили. В края на този месец ще бъдат пуснати още 2 специализирани автомобила тип „паяк” и се надяваме в голяма степен да решим проблема със  затрудненото придвижване, в следствие на неправилно паркирали МПС.

Анонимен гражданин:

Аз имам въпрос. Как така общината позволява на някаква си частна фирма да се държи по този начин? Как става така, че общината допуска да се гласуват още улици за още паркоместа, от които синята зона ( частна ) да прави пари на свои гръб? Попитайте ги, не е ли нагло от тяхна страна да грабят гражданите по този начин?

Отговор:

Политиката на Община Пазарджик по отношение на такси, цени на абонамент, глоби, обхват на Синята зона и т.н. е изключително щадяща гражданите. За сравнение бихме посочили аналогичните цени в София и Пловдив, където таксите за поставяне/сваляне на скоба са в размер на 30 лв. при 6 лв. в Пазарджик. За репатриране на автомобил в Пловдив и София таксата е 60 лв. при 20 лв. в Пазарджик. Цената на служебен месечен абонамент в Синя зона в София е 650 лв., 360 лв. в Пловдив и 100 лв. в Пазарджик. При плащане за 6 или за 12м. абонамент в Пазарджик цената е съответно с 10  или с 20% още по-ниска.

 Въпрос на А. Томова:

Проблемът с паркирането на инвалидите е изключително болезнен и унизителен. Паркоместата за тях са крайно недостатъчни. Фирмата и от тях ли иска да забогатява? Къде е човешкото отношение? Ще има ли справедливо облекчение за тези хора? Наистина агресията в тази фирма е на висота! Налице е брутално отношение от страна на служителите. Комуникация липсва!

Отговор:  

Въпросът касаещ паркирането на хора с трайни увреждания в местата определени за кратковременно паркиране в гр. Пазарджик е регламентиран в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, приета с Решение №41/06.04.2000 г. Съгласно нея, хората с трайни увреждания могат да паркират преференциално на определените за това места до три часа. За целта те трябва да са снабдени с карта за инвалиди.

Освен нея на предното стъкло на автомобила е необходимо да поставят и талон, с който да удостоверят времето, за което колата е паркирана в Синя зона. Т.е. на талона се попълва коректно началният час на паркиране. Съгласно нормативната уредба в случаите, в които тези изисквания не са изпълнени, лицето е в нарушение и подлежи на глоба за извършено нарушение.

Що се отнася за недостигащите места за хора с увреждания, въпросът беше решен на последната сесия на ОбС Пазарджик. Тогава съветниците приеха изменение на действащата нормативна уредба и местата за преференциално паркиране на хора с трайни увреждания бяха увеличени с близо 50% – от 100 на 142. Предстои изпълнение на решението след изтичането на сроковете за обжалване и влизането му в сила.

Въпрос на г-жа Иванова

Имам питане.

Защо в гр.Пазарджик има паркиране на ,, Синя Зона“ само за един час , а не и за половин час . Толкова е необходимо на човек ,за да си плати битови сметки в каси или банки или просто да влезе в даден магазин. Ако може да платиш тези сметки за 15 -20 минути защо трябва да те таксуват за 1 час.

Отговор: 

Предложението е резонно и много добро. Такава практика има в София. Доказано добра и ефективна практика е и за нас би било добре да се въведе това, като допълнителна вариация на услугата и в Пазарджик. Въпросът е отнесен към общинска администрация.

 Въпрос на А. Терзова

Защо се намират толкова трудно талони за синя зона /нормални и за инвалиди/? Кога ще бъде решен проблемът с паркирането по ул. Тодор Каблешков – по – специално пред офиса на Еконт? Целодневно движението там е просто ужасно и въпреки,че има поставен знак за отстраняване с паяк, всеки спира, както му е удобно!

Отговор: 

Талони за пратено паркиране в Синя зона, както и за преференциално паркиране на хора с трайни увреждания се продават на всички общински паркинги в Пазарджик. Освен това се продават и на местата, обозначени на табелите. Важно е да се знае, че когато водачът избира да паркира с талон (а не с СМС) – съгласно нормативната уредба трябва да се е снабдил с този талон ПРЕДВАРИТЕЛНО. 

 Въпрос от Атанас А.

Редно ли е автомобили с пропуск по местодомуване да бъдат отстранявани след като са паркирани на съответният адрес. Случаят е от преди 2 месеца. Автомобилът откаран на наказателен паркинг, където заявяват, че талонът е невалиден. Кой, кога и къде е обявено не е ясно. Ясното е само че бе заплатена съответната глоба и все още няма отговор на оплакването в Община Пазарджик. Датата е 05.04.2018г.

Отговор:

Пропуските за преференциално паркиране по местодомуване се издават за срок от една година. Това е записано в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, приета с Решение №41/06.04.2000 г. Съгласно нея, правото за преференциално паркиране по местодомуване се прилага за един брой МПС на обособен жилищен имот.

За второ МПС се заплаща половината от месечния абонамент, за всяко следващо МПС – пълната сума за месечен абонамент. Правото на ползване се предоставя само на физически лица, които НЕ притежават собствена гаражна клетка, а паркирането е допустимо САМО в границите на конкретния участък от улица или булевард, в който се намира жилищният имот. Като съвестни граждани всички, които ползват някаква преференция, е редно да се информират за начина и правилата за нейното ползване.

ПРОПУСКИТЕ ЗА МЕСТОДОМУВАНЕ СЕ ПРЕИЗДАВАТ ЕЖЕГОДНО!