Със заповед на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Пазарджик за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 1.Отдел „Охранителна полиция“

Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“

Група „Охрана на обществения ред и териториална полиция“

„Водачи на служебни кучета“

– полицай – старши полицай (водач на служебно куче) – 1 (една) вакантна длъжност;

 

  1. Районно управление – Пазарджик

2.1. Сектор „Охранителна полиция“

Група „Охрана на обществения ред“

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

 

2.2. Участък – Лесичово

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности;

2.3. Участък – Изток

– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

 

  1. Районно управление – Пещера

3.1. Група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

 

3.2. Участък – Батак

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

  1. Районно управление – Септември

4.1. Група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

4.2. Участък – Белово

– полицай – старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

 

Служители на сектор „КАПОЧР” ще приемат желаещи за участие в конкурса от 30.07.2018г. до края на срока за прием на документи всеки работен ден в 10.30ч. и 15.00ч. Кандидатите с подготвен набор от документи могат да ги внесат в деловодството на дирекцията всеки работен ден от 15.30ч. до 17.30ч.  За повече информация посетете интернет страницата на Дирекция „Човешки ресурси”- МВР: www.dhr.mvr.bg