Световната седмица на  кърменето за 2018 г. ще премине под мотото: „Кърменето – основа на живота“. И тази година Здравната инспекция в Пазарджик продължава традицията да се включва, в отбелязването на Световната седмица на кърменето. С твърдото убеждение, че най-добрият естествен старт в живота на новороденото е кърмата, РЗИ фокусира общественото внимание към осигуряване на среда, подкрепяща кърмещите жени. Здравните специалисти отправят апел към АГ отделенията в областта активно да се включат в Световната седмица и да популяризират кърменето, като основа, осигуряваща доброто здраве на бебетата и техните майки.
Инициативи на РЗИ Пазарджик

1. На 1 август, 10.00 ч. – откриване на Световната седмица на кърменето. РЗИ Пазарджик съвместно с КСУДС  организират дискусия за ползите от кърменето и видео.
2. На 2 август, 10,30 ч. – съвместна инициатива на РЗИ Пазарджик и МБАЛ „Хигия“. В
зала „Цвета“  ще бъде представен филмът „Гърдата – най-доброто“. Поканени да присъстват са кърмещи жени, бременни и всички, които проявяват интерес към темата. Присъстващите могат да обменят ценни практики, да получат съвети и отговори на въпросите, които ги вълнуват.
3. На 3 август, 10.00 ч. – в Общинска зала на Община Септември се организира дискусия с бременни и кърмещи жени на тема „Кърменето – естествени старт в живота“.
4. В периода 1-7 август експерти от отдел „Профилактика на болести и промоция на здравето” ще раздават  здравно-промотивни материали в АГ–отделенията в област Пазарджик.
5. На 7 август 10.00 – 12.00 ч.  Бебешко кафе в Piccante Sweet – дискусия с млади майки и анализ на резултатите от Световната седмица на кърменето.

Кърменето – основа на живота
Тазгодишното издание на Световна седмица на кърменето представя „триадата“ на родителите и тяхното дете, която подчертава значението на съвместните усилия за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Клоните, листата и кълновете са символ на растежа и развитието. Линията, която се ражда от триадата и се превръща в листа, е връзката между кърменето и храненето, хранителната сигурност (състоянието на надежден достъп до достатъчно количество достъпна, питателна храна) и намаляването на бедността. Кърменето предотвратява глада и недохранването във всичките му форми и гарантира хранителната сигурност на децата дори и в периоди на криза. Без допълнителна тежест върху доходите на домакинството, кърменето е евтин начин за хранене на децата и допринася за намаляване на бедността. Храненето, хранителната сигурност и намаляването на бедността са от основно значение за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие на Обединените нации.
А целите на Световната седмица на кърменето тази година са:

  • ИНФОРМАЦИЯ, достъпна за всички хора, за връзките между доброто хранене,
  • хранителната сигурност, намаляването на бедността и кърменето.
  • ЗАТВЪРЖДАВАНЕ на кърменето като основа на живота.
  • АНГАЖИРАНЕ на личности и организации за по-голямо въздействие.
  • ПОДБУЖДАНЕ на действия за насърчаване на кърменето като част от доброто хранене, хранителната сигурност и намаляването на бедността.