Общо сто шестдесет и шест са издадените, през второто тримесечие на тази година, разрешителни за строеж в област Пазарджик, съобщи Националният статистически институт. Деветдесетте жилищни сгради ще имат обща разгърната застроена площ от 17 859 кв.м. , а броят на апартаментите е 117, сочи справката. Десет пък са административните сгради, чиято РЗП възлиза на 2 355 кв.м. Други видове сгради, които са общо 66 на брой ще се развият на 41 677 кв.м. площ, става ясно от данните на статистиците.

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в страната са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища в тях и 1 023 667 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв. м РЗП и на 1 274 други сгради с 959 613 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27.0%, жилищата в тях – с 30.9%, а общата им застроена площ – с 25.5%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23.1 и 24.2%, а общата им застроена площ е повече с 3.8 и 50.3%.

Според същата справка за второто тримесечие са започнати 41 жилищни сгради, с 62 апартамента, разгърнати на 9 109 кв.м., пет пък са започнатите вече административни сгради, а 45 сгради са с различно предназначение и заемат 32 447 кв.м. площ.