Вече няколко месеца общинска администрация Пещера забавя предоставянето на информация за това как се управляват социалните услуги и бюджетните средства за тях, сигнализира общинската съветничка Фаня Иванова.

Надявам се, правейки този проблем публичен, да бъдат взети мерки до следващото заседание на Общинския съвет, защото това е отчетна документация, която касае уязвими групи от населението и в същото време за обществото не трябва да остава скрито какво се случва в тези институции и как се изразходват средствата в тях, заяви Иванова, която е председател на групата съветници от БСП.

„Община Пещера делегира правата за управление на социалните услуги преди 2 години на Фондация „Социални практики в общността”. Според кмета Николай Зайчев резултатите от това управление са отлични и се споделят както от потребителите на услугата, така и от персонала. Въпреки това нито ние, общинските съветници, като орган за местно самоуправление, нито гражданите на община Пещера са наясно какво се случва в центровете за социални услуги и оказва ли се контрол от страна на общинска администрация.

Считам че, темата за управлението на тези институции е изключително актуална с оглед на нашумели в медиите случаи за злоупотреби, както и темата за грижата за хората с увреждания, която стои на дневен ред в държавата. Държим да стане ясно какво се случи с над 400 хил. лв. преходен остатък от бюджетите на тези центрове, за какви външни услуги са похарчени няколко десетки хиляди левове, за които няма яснота, видно от елементарната справка приход- разход, предоставена в отговор на питането ни как се управляват бюджетните средства.

Още през 2016-та година изразихме опасения, че може да се стигне до безконтролното им изразходване. Фондацията „Социални практики в общността” вече има прекратени договори за предоставяне на услуги в областта. Настояваме общинска администрация да ни запознае открито как се осъществява грижата в Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и как се харчат средствата в тях.

Ако тя не е в състояние да осветли тази информация, ще търсим съдействие от народните представители, от Министерство на труда и социалната политика и др., за да сме сигурни, че хората от най-уязвимите групи получават подкрепа и пълноценно обгрижване и че парите, които държавата отпуска за тях, отиват по предназначение.”, се казва още в позицията на съветничката Фаня Иванова.