Улица „Петр Бонев“ е затворена за движение в участъка около строящото се към момента кръгово кръстовище при магазин „Успех“. Невъзможно е да се премине и по перпендикулярната бул. „Ал. Стамболиски“ в същия участък. За да стигнете до пътя водещ към град Ветрен и селата Юнаците, Величково и Бошуля, ще трябва да изберете друг обходен маршрут в квартала. В момента се работи по изграждането на островчето в центъра на кръговото кръстовище. Ремонтът трябва да приключи до края на този месец.