В съответствие с разпоредбите на чл. 320, ал. 1 от Закона за застраховането и презастраховането в Република Кипър, на 10.8.2018 г. г-н Павлос Накузи от Mazars Limited е назначен като временен ликвидатор на Застрахователна Компания Олимпик АД. Съгласно чл. 323 от Закона, всички застрахователни полици издадени от Дружеството се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър. Тази публикация ще се извърши в петък 17/8/2018. Всички притежатели на такива полици трябва да предприемат спешни действия, за да осигурят своевременно алтернативно застрахователно покритие. За допълнителна информация: тел. 02/902-09-00/06/27/51; officebg@olympicins.eu

Това съобщение посреща всеки, който е влязъл в сайта на злополучната застрахователна кипърска компания, чийто фалит засегна и над двеста пазарджиклии, решили да се доверят на брокерите ѝ в областния град.

До петък остава само ден, а все още не е ясно какво точно се случва и как трябва да се процедира в този необичаен случай, разказва застрахователят Константин Калоянов. Никой не е обяснил, дали действието на полиците ще се прекрати автоматично или ще трябва да се попълват документи от страна на клиентите, както и на застрахователите. Ако парите са постъпили в гаранционен фонд и застраховката „свети в зелено“ въпреки фалита на Олимпик АД, системата няма да позволи пускането на нова застраховка – коментира Калоянов.

В същото време част от застрахованите му клиенти са извън страната, други са на морето или в планината и той не може да им направи нови полици. Четвърта част от клиентелата му са фирми, които имат служебни товарни коли, които разпространяват хранителни продукти и де факто те трябва да спрат да извършват дейността си в петък, тъй като все още не е ясно какъв ще е механизмът за прекратяване на полицата към Олимпик.

Клиенти на компанията от месеци очакват изплащането на застрахователни полици. КФН пък взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“, с която се налага забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и за забрана свободното разпореждане с активи на клона на територията на Република България.

В същото време от Гаранционния фонд съобщиха, че по отношение на полиците на Застрахователна компания Олимпик АД в ЕИСОУКР вече е осигурена техническа възможност за сключване на нови полици от застрахователите. За да може да бъде сключена полица, периодът на покритие трябва да е от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.

Междувременно стана ясно и това, че във връзка с информация, оповестена в медии, свързана с изплащане на застрахователни обезщетения на Застрахователна компания Олимпик, чрез нейния клон в България,
съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.
Съгласно чл. 29, буква „с“ от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства, Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност.

„Олимпик – клон България“ КЧТ е лицензиран за извършване на застраховане от 2009 г. насам. Клонът притежаваше пълен лиценз за общо застраховане и предлагаше пълна гама от застрахователни продукти и услуги в този бранш. След петъчният ден обаче Олимпик ще бъде вече минало.