През юни 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  2 079, а на леглата – 4 438. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, а на леглата в тях се увеличава с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 49 977, или с 9.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 18.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.1% от всички нощувки в областта, следвани от  Русия – 8.9% и бившата югославска република Македония – 4.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 19 167. От всички пренощували лица 91.0% са българи, като по-голямата част от тях (74.1%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 716 като 89.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2018 г. е 38.7%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 48.9%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (18.9%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 2.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 2 072 201 лв., или с 5.5% повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 10.3% и намаление от чужди – с 6.8%.