Сградата на старото училище във Ветрен дол изгоря снощи, в него се помещаваше и физкултурният салон на сегашното училище, разказа кметът Димитър Христосков. Все ощ не е ясно дали става дума за умишлен палеж или техническа неизправност е предизвикала лумването на огъня. Пожарът е бил потушен, но за съжаление сградата вече е напълно неизползваема. Огънят е бил ликвидиран с помощта на три пожарни автомобила и личен състав от 9 служители на УПБЗН- Септември, РСПБЗН- Белово и РСПБЗН- Пазарджик. Унищожена е покривна конструкция 250 ми почти целия салон с прилежащото гимнастически оборудване. Спасено е училището и хранителен магазин.

Малкото училище е построено през 1910 година, сочи сайт, в който е разказана историята на образователното дело в село Ветрен дол.

Обучението в него се води в един клас. През 1915 г. поради увеличаване броя на учениците, се образуват два слети класа в две класни стаи. Назначена е и втора учителка – Тодорка д-р Поцепухова. В селото нараства нуждата от прогимназия, защото на учениците, завършили начално образование се налага да учат в село Црънча.

20ветрен дол1

През януари 1922 г. се открива първи прогимназиален клас, който се помества в една от стаите на общината. За директор на прогимназията е назначена Ружана Василева. През октомври 1922 г. се открива и втори прогимназиален клас. Прогимназията се помещава на първия етаж на общината заедно с две отделения на началното училище. Учебните стаи са малки и неудобни, на същия етаж се намират канцелариите на общинския бирник и фелдшера. Учебните занятия се нарушават от честите посещения на болните. Това налага целия първи етаж да се освободи за нуждите на училището.

През септември 1923 г. се открива и трети прогимназиален клас. Директор на прогимназията е Димитрия Ангелова. От същата година училището започва да функционира с пълни седем паралелки – три в средния курс и четири в началния. През учебната 1925/26 година в училището са изпратени редовни прогимназиални учители с различни специалности.

Директор е Петко Франгов от село Церово. През 1926/27 се увеличава броя на паралелките. През 1930 г. е построена нова удобна училищна сграда, учебните занимания започват да се водят при нормални условия. Оборудвани са кабинети по физика и химия, а през 50-те години е обзаведена и работилница по дървообработване.

През учебната 1953/54 година към училището се открива полудневна детска градина, която през учебната 1961/62 година е преместена в самостоятелна сграда. Училището е носело имената „Царица Йоана“ и днешното „Христо Смирненски“.

Ето и как е изглеждала обстановката снощи, благодарим на Красимира Радкова – Николова – https://www.facebook.com/krasimira.nikolova.714/videos/2315852648441098/?t=19