Във връзка с възникнало първично огнище на заболяване от туберкулоза по говедата в животновъден обект на територията на община Стрелча и проведено извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия, уведомяваме населението за приетите мерки за предотвратяване разпространението на заболяването  на територията на общината, съобщиха от админстрацията.

Мерките за  контрол и недопускане разпространението на заболяване от Туберкулоза при хора и животни на територията на община Стрелча включват  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, както следва:

  • Да не извеждат селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Стрелча, които не са идентифицирани /без ушни  марки или чипове/ и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните;
  • Да декларират пред районния ветеринарен лекар вида, пола и броя на притежаваните от тях животни и да ги предоставят за идентификация, имунизация и диагностички изследвания /в т.ч.туберкулоза/;
  • Да се извършва дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни, места за съхранение на торта и местата за водопои в населените места.
  • Забранява се провеждането на пазари и изложби на домашни любимци, селскостопански животни и техните продукти на територията на Община Стрелча.

Препоръчително е да се консумира мляко само след термична обработка.
Пастирите и собствениците на селскостопански животни и домашни любимци  да предприемат извършване на  лабораторни изследвания , включително на лицата, които са в пряк контакт с животни.