РИОСВ уведоми общините в област Пазарджик за възможността да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ). Тя ще се проведе в периода 16-22 септември. Кампанията насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да ползват алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, с цел подобряване качеството на въздуха и намаляване на шумовото натоварване на градската среда. Всяка година ЕСМ е насочена към определена тема. През 2018 г. тя е „Мултимодалност“ под мотото „Комбинирай, движи се!“. Всеки град може да се включи в кампанията с различни дейности, игри на открито, беседи и др. За организиране на Ден без автомобили (за предпочитане 22 септември) е необходимо да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци и велосипедисти и обществен транспорт.

За участие в кампанията е необходимо да се направи регистрация до 16 септември на официалния сайт на кампанията https://www.mobilityweek.eu/.  На сайта на кампанията и на РИОСВ-Пазарджик са налични също харта, банер, Ръководство за 2018 г. и др.

През 2017 г. в кампанията се включиха с различни дейности и инициативи общините Панагюрище, Велинград, Пещера и Брацигово.