Срокът за приемане на търговото предложение към акционерите в „Завод за хартия Белово“ АД вече тече, след като беше публикувано на 3 септември в Infostock.bg. Той е общо 28 дни от 4 септември вкючително, съобщи Инвестор БГ.

Предложената цена за една акция от производителя на Belana е 2,25 лв., като Комисията за финансов надзор не наложи окончателна забрана към предложението на заседанието си от 30 август 2018 г., с което реално даде зелена светлина. Търговият предложител PABOLUX S.A. е обявил контрол над 92,39%, но вероятно няма да има проблем да придобие и блокиращите за отписването 4,11%, собственост на „Б енд К Трейд Компани“ ООД, защото вече има търговска история между двете дружества.

 „Б енд К Трейд Компани“ ООД притежаваше 28,43% към 31 март 2018 г., но на 28 юни 2018 г. продаде дял от 24,32% на PABOLUX S.A. и остава с въпросните 4,11%.

С дела си от 4,11% „Б енд К Трейд Компани“ ООД ще реши дали търговото предложение ще е успешно и PABOLUX S.A. ще успее да отпише „Завод за хартия Белово“ АД като публично, каквото е намерението му, записано в търговото предложение. Обект на търговото предложение са 436 858 акции, т.е. 7,61% от капитала (включително посочените 4,11%).

Отчетът на „Завод за хартия Белово“ АД сочи приходи от 28 млн. лв. за 2017 г. спрямо 25,9 млн. лв. за 2016 г. Резултатът от дейността е загуба от 1,53 млн. лв. за 2017 г. след загуба от 887 хил. лв. за 2016 г. Търговото предложение оценява компанията от гр. Белово на 12,9 млн. лв. Собственият капитал към 31 декември 2017 г. е 16 млн. лв. въпреки натрупаните загуби в последните две години. Неразпределените печалби в отчета са за 9,9 млн. лв., основният капитал възлиза на 5,75 млн. лв., а резервата от преоценки е 1,38 млн. лв. Посредник по търговото предложение е ИП „Елана Трейдинг“ АД.

„Завод за хартия Белово“ АД произвежда известните продукти с марка Belana, тоалетна хартия, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи и кърпи за ръце и други. Дружеството осъществява износ в 25 страни, има над 320 служители и 111 000 квадратни метра застроена производствена и складова база със 116 години опит.

Акциите на „Завод за хартия Белово“ АД не са сред най-търгуваните, като за последните 12 месеца оборотът на регулиран пазар е за 24 190 лв. Посочената по-горе сделка за 24,32% от капитала е на извънрегулиран пазар.