Такса „Битови отпадъци“ ще скочи в община Пазарджик през следващата календарна година, съобщи днес кметът Тодор Попов. Това не е прищявка на общината, а се налага заради промените, които настъпиха през последната година. Вече стопанисваме регинално депо за отпадъци, което „гълта“ около 100 хил. лв. месечно, а освен това трябва да заделяме и средства за РИОСВ, които гарантират, че в случай на проблем със сметоизвозване и сметопочистване имаме шанс да плащаме за извозването на отпадъците си в други депа.

Освен това сумата в сметката на РИОСВ ще трябва да набъбва до момента, в който стане достатъчна, за да бъде изградена и втора клетка на депото. Третият разход, който плащаме всички като данъкоплатци е обвързан и с предстоящото изграждане на сепарираща система за отпадъци на територията на нашето депо.

План-сметката за следващата година е внесена за разглеждане в Общинския съвет, през 2018-та година общият облог за общината възлиза на 6 523 793 лв., при приспадане на петпроцентовата отстъпка, която голма част от хората ползват, от тази сума трябва да извадим 146 687 лв. Предстоящите за 2019 г. разходи, по перата изредени по-горе и за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане на битовата смет и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и областния град, ще възлязат на около 11 392 642 лв.

Това налага и увеличението, което ще бъде осъществено плавно в две поредни години – 2019 и 2020, каза още кметът Тодор Попов. На тази база гражданите в различните населени места и в града, ще плащат различни суми. Те са от три лева повече годишно в селата и до 30 лв. годишно в града.

Така например в населените места от четвърта и пета категории, като Мало Конаре, Ивайло, Паталеница и Сарая:

11села-сарая

За населените места от шеста и седма категория, каквито в нашата област са Сбор, Хаджиево, Пищигово и Цар Асен годишното увеличение на такса – смет ще бъде:

11села-цар асен

Двойно по-високи ще бъдат сумите, които ще плащат жителите на областния град. Те се определят от района, в който се намира вашето жилище, от това дали става дума за апартамент или къща. За апартаментите:

11град-1

11град-2

Ако обитавате къща, то вашият данък ще бъде:

11град-къщи

Към момента това са ориентировъчни цени, при различни квадратури на жилищата те ще бъдат съобразени с данъчната им оценка, заявиха експерти от общината.