С пищен концерт на представителния танцов ансамбъл „Пазарджик“ областният град отбеляза 110 -годишнина от обявяването на Независимостта на България. Под жарките лъчи на слънцето певците и танцьорите на ансамбъла дадоха всичко от себе си, за да доставят огромно удоволствие на публиката, която се отблагодари с нестихващи аплодисменти.

На 22 септември 1908 година, използвайки създалата се благоприятна международна обстановка и ефекта от младотурската революция, във Велико Търново Княз Фердинанд обявява България за независима държава от „Великата порта“ и се провъзгласява за Цар на всички българи. С този акт, Съединената през 1885 година Българска държава, става пълноправен член на европейското семейство. Ден след като обявява Независимостта, Цар Фердинанд отбелязва събитието и в Пловдив, където през 1885 г. е отбелязано Съединението на Княжеството с Източна Румелия.

22ансамбъл 22ансамбъл1 22ансамбъл2