По традиция ТП на НОИ – Пазарджик ще отбележи Международния ден на възрастните хора с Ден на отворени врати.

На 1 октомври (понеделник) от 8:30 до 16:30 часа в административните сгради на ТП на НОИ – Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екз. Йосиф” №15А – приемна и на ул. „Втори януари” №10 ще има определени дежурни експерти, които в рамките на проявата ще отговарят на запитвания относно придобиването право на пенсия, актуалните изисквания за пенсиониране в различните категории труд и възможностите за закупуване на недостигащ осигурителен стаж. Те ще предоставят информация за преноса на осигурителни права на базата на съществуващите европейски регламенти и действащите договори за социална сигурност, в които България е страна. Въпроси ще могат да се отправят и по отношение на последните промени в пенсионноосигурителното законодателство.

За да не се получва струпване на хора, желаещите консултация могат да се запишат предварително на телефон 034/404220 или по електронна поща на адрес: Elena.Nikolova@pazardzhik.nssi.bg.

На 01.10.2018 г., експерти от ТП на НОИ – Пазарджик ще посетят Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич” в гр. Пазарджик и Дом за стари хора в с. Главиница за да поднесат поздравления и да дадат разяснения по пенсионни въпроси.