Кметът на Пазарджик Тодор Попов и директорът на гимназията по селско стопанство „Царица Йоанна“ – Георги Гатев прерязаха лентата на обновената училищна сграда. Бъдете упорити в учението, старайте се да усвоите много знания, които после успешно да прилагате в по-нататъшния си живот и кариера, каза Тодор Попов. Вие сте умни и заслужавате да имате хубава училищна база, която да ви даде възможност да се развивате в още по-добра среда.

Директорът на школото Георги Гатев благодари за новата придобивка, като припомни, че тази година гимназията приема своите възпитаници за сто и двадесети път. Постъпилите преди дни в школото осмокласници се обучават по специалностите: Техник на селскостопанска техника, Лозаровинар и Фризьор.

Педагогическият екип на гимназията включва тридесет преподаватели по различните изучавани от възпитаниците специалности.

Училището има богата история, през 1898 година на територията на бившия турски чифлик се открива първото по рода си в страната Нисше зимно земеделско училище, с едногодишен срок на обучение.

През 1920 година училището се трансформира в Държавен девически земеделски – домакински учителски институт, за подготовка на учители по селско стопанство и домакинство.

През 1924 година към института се открива девическо практическо земеделско – домакинско училище, което се превръща в базово за института. През 1959 година открива се Селско – стопански техникум,  хидромелиоративен профил, зоотехника, растителна защита, зеленчукопроизводство,
овощарство, цветарство.

През 1973 година послучай 75 годишен юбилей учебното заведение е удостоено с орден „Кирил и Методий“ – І-ва степен. Пет години по-късно с въвеждането на повсеместната механизация в селското стопанство, техникумът се трансформира в Техникум по механизация на селското стопанство. През 1998 г. е преименуван в Техникум по селско стопанство.

През 2003 г. става Професионална гимназията по селско стопанство „Царица Йоанна“.

Сградата бе санирана по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ и се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“. Изпълнител  е фирма „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД с изпълнителен директор Стефан Тотев. Общата стойност на проекта е 866992,48  лева, без ДДС.

Това е петнадесетата санирана училищна сграда на територията на нашата община, училищата в нея са общо деветнадесет.