Анна ТИЛОВА

На 27 и 28 септември 2018 г. Център „Човеколюбие” проведе обучително пътуване до Гърция. В мероприятието се включи представител на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – дългогодишен партньор на социалната услуга.

Първата точка от маршрута беше Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев. Присъстващите обмениха опит и добри практики. Гостите подариха сувенири, произведени в Артработилница „Човеколюбие”, и шахматна игра – символ на прилагания в Центъра шахматен модел на възприемане на света. В топла приятелска атмосфера бяха очертани перспективи за бъдещо сътрудничество. След обмяната на опит беше разгледан Историческият музей в града.

В Гърция групата отседна и нощува в манастира „Св. Параскева” – изцелителка на хора с проблеми на зрението, който се намира в курортно селище Аспровалта. Участниците в пътуването имаха възможност да видят чудодейната икона и мощите на светицата, да запалят свещ и да се помолят за здраве и късмет. Екскурзиантите се запознаха с обичаите на гръцката църква и духовенство и в манастира „Св. Лидия”. Впечатли ги величието и красотата на сградите.

Наред с опознаването на гръцката култура, групата от Център „Човеколюбие” се наслади и на чистотата на Егейско море. Участниците се любуваха на морската шир и събраха камъчета за спомен и за подарък.

Любопитство предизвикаха градините от маслиновите дървета и полетата от памукови храсти, с които присъстващите обогатиха познанията си по отглеждане на земеделски култури.

Групата напусна Южната ни съседка след разходка в град Драма.

За участието си в пътуването представителите на Център „Човеколюбие” преминаха предварителна подготовка. Те положиха усилия да покрият определени критерии – писане на есе, редовно участие в програми, лично предизвикателство и др. Само покрилите критериите участваха в мероприятието. В програма „Трениране на социални умения” клиентите на Центъра обмениха евро и предварително бяха обучени да работят с валутата.