03марин андреев

На осемдесет и четири години издъхна проф. Марин Андреев, дългогодишен преподавател по дидактически науки във Факултета по педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Поклонението ще се състои на 6 октомври 2018 г. в от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Марин Андреев е роден на 10 ноември 1934 г. в гр. Козлодуй. През 1953 г. завършва с отличие гимназията в родния си град. Там е и първата му съдбовна среща – с книгата „Лебедова песен” на Песталоци. Толкова съдбовна, че последвалите няколко години, в които работи като докер и строителен работник, не го разколебават в решението да учи.

Завършва педагогика в Софийския университет през 1961 г. През следващите години извървява естествения път на натрупването на професионален опит и израстване от преподавател в Учителския институт и учител по логика и психология в гимназията в гр. Хасково до редовен аспирант в специалност „Педагогика“ на Алма матер. През 1967 г. защитава дисертация и получава научната степен „кандидат на педагогическите науки”. От същата година е асистент в специалността, а от 1974 г. – доцент. Като признание за качествата на научните му трудове през 1981 г. става професор, а през 1984 г. след защитена дисертация – доктор на педагогическите науки.

Освен курсовете по дидактика, педагогическа социология и доцимология, които води в Университета през различни периоди, Марин Андреев е хоноруван преподавател в почти всички български университети – Югозападния университет „Неофит Рилски“, Варненския свободен университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий”, Бургаския свободен университет, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Тези покани са неоспоримо доказателство за оценката, която колегията дава за качествата му на учен и за професионалния му авторитет.

Избиран е за зам.-декан на Философския факултет (1976–1983), дългогодишен декан на Факултета по педагогика (1986–1989 и 1993–1999), зам.-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1991–1993).

Със своите трудове в областта на педагогиката проф. Андреев прави значим принос както за развитието на дидактиката и доцимологията, така и за концептуализацията на педагогическата социология. Широко коментирани и цитирани, неговите публикации следват и поддържат изключително педагогическо равнище на теоретизиране, с вкус към новото, интерпретирано винаги през идеята за педагогически целесъобразната мяра.

Значим е неговият принос и за утвърждаването на педагогиката като университетска специалност. С цялата си дейност като учен, преподавател и администратор проф. Андреев съдейства за запазване на традициите на Софийския университет и съхраняване на академичния дух за бъдещето чрез неговите студенти.

Поклон пред светлата му памет!