Никола ИВАНОВ, литературен критик

(из предговора към книгата „Дора Габе. Стихотворения и разкази за деца на Издателство „СЛАВЕНА”, Варна)

На въпроса към Дора Габе защо и как е започнала да пише за деца, изследователката на поетесата Снежина Кралева е записала отговора на поетесата: „- Вървяха тогава войните, междуособиците, умножаваха се затворите. България беше залята от сълзите на бежанците. Добруджанци, тракийци, македонци. Тогава аз подирих убежище в детските души. Аз извиках детето, което се спотайваше у мене, и започнах да разговарям с децата чрез своите стихове. Детството ми напълни душата. То освети живота ми, творчеството ми, като слънце.” Поетесата допълва: „Детските ми стихове ги пишеше дете. Детето, което съм била. Измъквах ги от подсъзнанието си, от душата си. Най-голяма радост изпитвам, когато слушам стиховете си от детски устица. Детски писател може да бъде само онзи, у когото не е умряло детето. Детето, което е бил. Трябва така да пишем, че да развълнуваме децата. А те могат да се развълнуват, ако написаното е звънливо, музикално и ритмично, за да проникнат тайните ни замисли в детската душица. Чарът на детския писател е да развълнува детето. Децата трябва да четат книги, които да будят у тях състрадание, смелост, обич, красота. На мене не може да не ми се засмее дете. Аз го гледам в очите. То вижда, че го гледат човешки очи, поглежда и се засмива.” И всички тези споделени мисли Дора Габе ще превъплъщава и ще ги откриваме в творчеството й за деца.

Светът в творчеството за деца на Дора Габе е светът на детето, в който малките пребивават и битуват и същевременно стиховете развиват детското въображение във всякакъв смисъл – фантазия, музикалност, художествено възприятие, характеристики на герои и животни чрез оприличавания, епитети и сравнения и т.н. Стиховете са изпълнени със звуци, мелодии, богата цветова палитра, богати са в художествено отношение. Поетесата споделя: „При детето съществуват първични, прости неща. Аз ги вземам и ги извисявам. Обобщавам ги. Грешката на другите поети е, че принизяват големите, първичните неща, омаловажават ги.” В друг разговор допълва: „Апаратите за възприемане на малкото дете са преди всичко чувствата. Сетне се раждат мислите.” И още: „Детските работи най-мъчно се пишат.”

Обичта към родния край и родината е сред основните теми на нашата поезия и литература, на тази тема са посветили забележителни творби най-големите ни национални поети и писатели. Това предполага намирането на оригинален подход при интерпретацията на патриотичната тема. Дора Габе дава двоя принос към темата с вълнуващи творби. Те са пропити с дълбоко вълнение и силни изповедни чувства.

Дора Габе съзнава колко е важно религиозното възпитание на малките, общуването им с Бог още от най-ранна детска възраст. Защото религията облагородява детето, предпазва го от грешки и грехове, възпитава най-важните морални добродетели, които след това съпътстват живота на човека до смъртта му. Главното послание е: „Господ е добър,/ на всички ни прощава”. Страхът от Бог, който вижда всичко, което вършим и от него не можем нищо да скрием, е сигурна бариера пред злото. Детето свиква с чувството, че Бог вижда всичко и ще го накаже за всяка сторена несправедливост и злина, която е извършило

Религиозното възпитание се съществява и чрез религиозните празници, които честват хората. „Великден” въздейства с тържествените камбани, които ни карат да потръпваме и да се  смирим. За това възпитание силно въздействат и националните празници и обичаи и свързаните с тях ритуали. „Агънца” е свързано с Гергьовден, „Коледа” с прекрасния празник, „Лазарка” с лазаруването,  закичването с мартеничи за здраве в началото на март(„Мартенички”)…

С творби като „Звезди” поетесата приобщава детето към общуване с мирозданието, с Космоса, с необятния свят на Вселената и по този начин възпитава вяра в доброто:

Стихотворението „Морска песен” може да се приеме като  началото на детската маринистика в националната ни поезия. Морето се укротява и става дружелюбно към детето.

Най-близкият и обичан човек от детето е майката. Затова в много стихотворения майката и отношенията между нея и детето са в основата им. Познатите изрази не звучат като такива в „Мама”, защото думите са искрени и автентични, истински, адекватни на изживяваните чувства, затова са убедителни.

Лирическата героиня чувства учителката в едноименното стихотворение като майка, защото усеща грижите й към децата, безкористно и всеотдайно предава знанията на учениците. Преклонението пред учителя е намерило убедителен художествен израз в „Учител”:

                  Ти ни отвори очите,

                  ти ни отвори сърцата,

                  нищо от нас не поиска,

                  нищо не взе за награда.

 

                  Ти ни научи какво е

                  Божият свят и небето,

                  ти ни показа да дирим

                  пътя, що води в сърцето.

Съкровена е изповедта на Дора Габе, защото стихотворението е израз на собствените чувства на поетесата. Със своя тих и въздействащ поетичен глас, с изповедния си тон, тя достига до сърцето и душата на детето. По естествен и автентичен път достига до детската психика, ненатрапчиво и неусетно въздейства на детското съзнание. „Мъдро и учено” възпитава в любов и стремеж към знанието. Дора Габе пише без сянка от назидателност, не натрапва директно схеми, шаблони, стреми се да приучи детето да мисли.

Дора Габе има сетива за всички годишни сезони. Усеща  и открива красотата на всеки сезон и умее да  предаде чрез виртуозни и въздействащи художествени изрази тази красота. Чести са зимните картини и пейзажи в стихотворенията й за деца.

Птичките като символ на волност и свобода населяват стиховете за деца на Дора Габе. Те са и предвестници на пролетта. Птичият съвет в едноименното стихотворение разкрива радостта на птиците от пристигането им през пролетта. Птичето вълнение е предадено много динамично.

Сред любимите играчки на децата са куклите, те са неотделими от детството, с тях децата порастват. Невъзможен е просто детският свят без куклите. Детето пренася собствените преживявания върху куклата и тя сякаш оживява. Децата разговарят с куклите, оприличават ги на герои. Малчуганите имат артистично въображение и могат да разиграват куклите като марионетки. Те обичат кукления театър, за тях куклите са живи герои. С куклите децата се заиграват, създават сюжети, диалози, мизансцени, театралност, дават им имена. Разиграват сценки от семейните отношения, животни и хора, натоварват ги и им приписват и определят качества на характерите – добри, лоши, послушни, непослушни, изпълнителни, старателни, мързеливи. Превъплъщават се в бащи, майки, баби, дядовци и във всевъзможни образи, опознават света.

Творчеството за деца на Дора Габе става все по-актуално във времето, защото децата постепенно се отдалечават и позагубват връзката с автентичната природа. Част от децата, които растат в големия град, особено тези, които нямат роднини и връзка с малките градчета и села, често не са виждали на живо кон, магаре, овца, коза, домашни птици, пойни птички и растения, представители на останалата флора и фауна. Те ги познават от интернет, а това е като целувка през целофан. Зоологическата градина и градските паркове не могат да заменят непосредствения допир с природата. Техническите средства в никакъв случай не могат да заместят живото и непосредствено общуване с майката-природа. Затова поезията и прозата на Дора Габе за деца е незаменима за развитието на детската сетивност. Творбите на голямата поетеса развиват художествените умения у малките, способността им да се изразяват образно и художествено-емоционално, да стават по-чувствителни, добри, хуманистични. Затова творчеството за деца на Дора Габе е със силно възпитателно въздействие и е неоценим помощник на учителите в детските градини и началните училищни класове, защото подпомага изграждането и оформянето на добродетели у най-малките и подрастващите, които са важни за целия им по-нататъшен граждански и обществен живот. Веднъж формирани в ранна детска възраст, те остават влиятелни до края на човешкия живот. Общоизвестна е мисълта за важността на първите седем години за всеки човек.

Едва ли е случаен фактът, че поетичното и прозаично творчество на Дора Габе за деца отдавна е преминало националните ни граници и е станало универсално, глобално, общозначимо. Нейните творби четат с удоволствие както българските деца, така и децата от различни страни по света. Макар и писани преди десетилетия, творбите на Дора Габе за деца не губят своята актуалност във времето, а напротив – стават все по-необходими и актуални. Децата усещат обичта на поетесата към тях и й отвръщат със същото.

В словото си пред децата в Кардам на 20 октомври 1968 година знаменитата поетеса споделя: „Ето моите 80 години, които не усетих как минаха. А как ви поемам в душата си. Благодаря ви за погледите, за чистотата, с която ме гледате. Много голямо нещо е споменът за човека. Да дойдеш на същото място, където си бил млад и крилат и където си хвърчал.”  Когато на 21 март 1979 година в полското посолство децата провъзгласяват Дора Габе за Кавалер на ордена на усмивката и й връчват Орден на усмивката тя дава обет пред малчуганите: „- Обещавам винаги да бъда предана на децата! Обещавам винаги да радвам децата!” И тези обещания голямата поетеса изпълняваше до края на зимните си дни. А на първата страница на последната й детската книжка „Звездица за тебе” голямата поетеса е записала последното си съкровено  посвещение: „Дечица, не мога без Вас, Дора Габе”. Това казва всичко.