На 12 октомври 2018 г. от 13.30 часа в зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик ще се проведе дебат от типа „Граждански диалог“, на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието е част от обща национална кампанията на Мрежата от 28-те информационни центрове в страната и се организирано от Областен информационен център – Пазарджик.

Целта на дебата е да се обсъдят предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период 2021-2027, както и специфичните нужди от инвестиции в Пазарджишка област.  Кампанията е посветена на Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и отбелязване на 30 годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Заявка за участие могат да се направят на oic.pazadzhik@gmail.comoic.pazardzhik@eufunds.bg или на телефон 034/ 44 62 09.