От началото на тази учебна година Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Калугерово вече ползва електронен дневник. Училището е едно от първите в страната, които преминаха изцяло на дигитално управление на учебно-възпитателния процес. Подробно за новата система разговаряме с директора Наташа Петрова.

@Интервю и снимка на Информационен център – Калугерово
Г-жо Петрова, вие сте един от пионерите на дигиталната трансформация в образованието у нас – над 500 училища в България вече ползват електронната платформа „Школо“, но само 70 са напълно дигитализирани. Изпреварихте дори гимназиите в Пазарджик. Как се решихте изцяло да изоставите морално остарелите хартиени дневници и бележници?
Наташа Петрова: Ние имаме амбицията да бъдем водеща образователна институция в община Лесичово и държим на мнението на хората, искаме да ни възприемат като модерно и напредничаво училище. Затова е важно да обърнем повече внимание на общуването с родителите, искаме те да знаят всичко, което се случва с децата им всеки ден. Ето защо с колегите се събрахме и решихме да въведем електронен дневник, защото той позволява лесно и бързо общуване. Така се оказа, че сме попаднали в групата на 70-те най-модерни училища в страната, които изцяло са дигитализирали управлението на процесите в училище.
Повечето родители и ученици вече са регистрирани. Одобряват ли електронния дневник?
Наташа Петрова: Всички са много доволни от новия начин на отбелязване на оценки и отсъствия. Още преди първата родителска среща повечето деца и родители се бяха регистрирали в shkolo.bg, а миналата седмица ги запознахме и по-подробно с използването му.
Какво представлява дневникът и какви са ползите от него?
Наташа Петрова: Електронният дневник е сайт, който служи за организиране на училищната дейност. Чрез него напълно автоматично и моментално уведомяваме родителите за всички резултати и събития, свързани с техните деца в училище.
Така, макар че хората са заети, са спокойни, защото веднага разбират какво прави детето им през деня и не се налага за всяка дреболия да звънят по телефона или да пътуват до училището.
Преди учениците често губеха или не показваха бележниците вкъщи. Сега майката и бащата нямат нужда от това – те само проверяват всичко на телефона си или на лаптопа.
Децата се чувстват горди от добрите оценки, а при забележка веднага променят поведението си.
Ефектите са много, но най-важно е, че се подобрява дисциплината, намалява броят на отсъствията, повишава се съпричастността на родителите, защото се чувстват ангажирани. Повишава се имиджът на училището, а и на общината.
Какво виждат родителите и децата на телефоните си? Лесен ли е за използване дневникът?
Наташа Петрова: Изключително лесен. Достатъчно е да имате достъп до интернет.
Всеки родител и ученик може да види текущите си оценки, вида на изпитването (устно, тест, класна работа и т.н.), отсъствията от часовете (извинени, неизвинени), забележки от преподавателите, похвали, изпълнението на домашната работа.
Вижда се седмичното разписание на часовете, графикът за контролни и класни работи, за родителските срещи.
Автоматично излиза средният успех по предмети, родителски срещи, изпълнение на зададени домашни, виждат се отзиви за работата му в ЦДО, извънкласни дейности, получават и лично съобщение, при нужда могат да изпращат съобщение на учителя.
Колко струва на училището това „удоволствие“?
Наташа Петрова: Платформата е напълно безплатна за училището и за ученици и родители.
Как се справят учителите с новия начин на работа?
Наташа Петрова: Всички положиха много труд, работиха денонощно, но са амбицирани и виждат ползите. Имат повече контрол и бърза връзка с родителите. Има по-добра дисциплина в часовете. Аз като директор също осъществявам повече контрол.
 Г-жо Петрова, преди няколко години изградихте чисто нов компютърен кабинет с техника от най-ново поколение. Малко по-късно реновирахте и стария, който също стана много модерен. Осигурихте открит фитнес кът на двора. Буквално преди дни ремонтирахте закрития физкултурен салон в училището. Внедрихте системата „Електронен звънец“, с която заменихте стария скучен звънец. Преди два месеца в двора на училището по проект бе поставена класна стая на открито. Назначавате млади високообразовани и способни учители. Сега въведохте и електронен дневник. Да очакваме ли още подобрения? 
Наташа Петрова: Ние не спираме да работим. Вече стартирахме новата гимназиална паралелка в осми клас, в която учениците ще завършат десети клас със специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения“. Във връзка сме с Университета по хранителни технологии в Пловдив, откъдето намерихме млад и способен преподавател по кулинарните предмети. Предвиждаме много интересни събития за нашите гимназисти, но няма да издавам всичко. Само ще кажа, че скоро сигурно ще има и стипендии за тях. Но нека спрем дотук.