Жителите на Ракитово искат да бъде определена нова землищна граница между общините Батак и Ракитово, тъй като настоящата ощетява ракитовци. Въпросът беше поставен по време на приемната на областния управител Стефан Мирев, която се проведе днес в община Ракитово. Двете общини Ракитово и Батак спорят за земи между язовир „Батак” и курортната зона Цигов чарк. Спорът е за около 900 декара площ, която е в регулация, и около 600 декара, които са извън регулация. Територията, която е спорна, продължава и до язовирната стена. Собствениците на имоти плащат сега местните си данъци и такси в община Батак. Спорната граница е и причина Цигов Чарк да не се стопанисва ефективно, не се реализират проекти и инвестиции. Повече от десет междуведомствени комисии са назначавали различните областни управители през годините съгласно разпоредбите на Закона за административно териториалното деление на Република България /ЗАТУРБ/ и Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Не се стигна до споразумение и подписване на протокол между двете общини. Спорът може да бъде решен по съдебен ред.

След сигнал в днешния приемен ден, областният управител ще настоява пред НЕК ЕАД планираните изпускания на язовир „Батак“ да бъдат съобразени с нивото на река Мътница. В някои участъци коритото на реката няма добра проходимост и това създава опасност да бъде компрометирана обновената пътна отсечка Дорково – Дъното. Да бъдат почистени канавките и храстите по пътното платно на републиканския път IIІ-376. Пътят преминава през Ракитово и свързва общинския център с курорта Цигов Чарк. В някои участъци видимостта е лоша и това създава предпоставки за ПТП. Въпросът ще бъде поставен на вниманието на Областно пътно управление Пазарджик.