Срокът за подаване на заявления в процедура за избор на контрольор в „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград изтича днес, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Условията на процедурата  са посочени в поканата, публикувана на 06.08.2018г. в  рубриката „Покани и конкурси“ на електронната страницата на Министерство на здравеопазването, относно избор на контрольор по реда на  чл. 144, ал. 3 от Търговския закон в „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград.

Заявленията ще бъдат разгледани утре, 19.10.2018 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.