Във връзка с настъпилия зимен отоплителен сезон се отчита увеличаване на случаите на пожари, възникнали в комини на жилищни постройки. В повечето случаи пламъците са потушени, без да са настъпили допълнителни материални щети, но съществува реална опасност както от това да изгори покрива или дори цялата жилищна сграда, така и опасност пожарът да се разпространи и към съседни постройки.

За недопускане на такива инциденти е достатъчно да бъдат почистени комините и домоотводните тръби от сажди и отлагания. Зачестиха и случаите на запалвания в контейнери за смет, което освен че унищожава самите контейнери, крие опасност от разпространяване на пламъците към намиращи се в близост автомобили, сгради или гора. За недопускане на инциденти, препоръчваме да се спазват следните правила за безопасност:

  1. Комините да бъдат почистени от нагар и сажди, като почистването се извършва само по механичен път;
  2. Изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво да се извършва на обезопасени за целта места, а не в контейнерите за смет;
  3. Ако забележите дим или пламъци от кофа за смет иимате възможност, угасете с вода преди да се е разгоряла напълно. При невъзможност за гасене сигнализирайте на телефон 112.

 

Проявената грижа и отговорност за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация, зареждането и запалването на отоплителните уреди на твърдо гориво е гаранция за недопускане на пожари през отоплителния сезон.