Международният конкурс за статистически плакат 2018 – 2019 се провежда в рамките на проект за международна статистическа грамотност и е организиран от Международната асоциация за статистическо образование  – образователната секция на Международния статистически институт. В България състезанието се провежда от Националния статистически институт.

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците и студентите, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на математически и графични методи за онагледяването им.

Плакатите трябва да илюстрират анализа и представянето на статистическата информация по интересен и атрактивен начин и да съдържат ясно послание. Темата на плаката е свободна.

В състезанието могат да участват отбори от 2 – 5 ученици/студенти с преподавател ментор, разпределени в три категории: ученици, родени през 2003 г. или по-малки;  ученици, родени между 2000 и 2002 г. включително; и студенти в университет/колеж – без възрастови ограничения.

Конкурсът се състои от два кръга: национален и международен. Националният кръг ще се проведе през учебната 2018/2019 година, а международният – през април – юли 2019 година. Финалистите в националния кръг за всяка възрастова категория ще представят страната ни в международния кръг, а международните победители ще бъдат обявени на 62-рия световен статистически конгрес в Куала Лумпур, Малайзия, от 18 до 23 август 2019 година.

Отборите, които желаят да участват в конкурса, трябва да бъдат регистрирани от своите ментори в периода от 23 октомври до 30 ноември 2018 г. и да изпратят готовите плакати в Националния статистически институт до 28 февруари 2019 година. Победителите в националния кръг ще бъдат обявени на 25 март 2019 година.

Можете да се регистрирате за участие и да намерите допълнителна информация на сайта на конкурса: https://www.nsi.bg/islp2019/