Студентката Мария Папазова от Пазарджик ще получи стипендия от 500 лв. месечно за целия срок на следването си в пловдивския Медицински университет в Пловдив, това решение бе взето днес по време на редовното заседание на ОбС – Пазарджик.

Девойката е родена през 1999 г. По стечение на обстоятелствата остава кръгъл сирак и за нея се грижи баба ѝ по майчина линия. През месец октомври 2016 г. Органът по настойничество и попечителство при Община Пазарджик определя Мария Симонова за попечител на Мария Папазова. Г-ца Папазова записва и успешно завършва през месец май 2018 г. Езикова гимназия „Б.Брехт” в гр. Пазарджик с интезивно изучаване на немски и втори английски език. Полага успешно изпит по биология и химия.  Записва  да следва редовно обучение през 2018/2019г. в  Медицински университет  гр. Пловдив.

С писмо Вх.№ 44-М- 426/29.08.2018г., Мария се обръща с молба до Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет Пазарджик за финансова подкрепа, тъй като живее сама с баба си ( която е единствената и роднина, полагаща грижи за нея), а обучението по медицина е непосилно да се съчетае с работа.