Наредбата за условията и реда, по които ще се издават разрешителните за минералната вода от Общината, както и Тарифата за цените за водовземане бяха приети днес от Общински съвет – Септември с огромно мнозинство.

Проекто-решението на вносителя Марин Рачев, кмет на Общината беше подкрепено от 15 съветници, като единствено Петя Цанкова и Сергей Стойнов от БСП заеха позиция „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Преди провеждане на вота кметът Марин Рачев още веднъж припомни досегашната сага около варварската минерална вода, съпътствана от множеството обструкции(основно чрез жалби и сигнали) от страна на „спасителите” и техният кукловод от София.
„Ние трябва да бъдем максимално прозрачни, справедливи и обективни в разпределението на този природен ресурс, който ще се ползва от поколенията напред”, заяви в началото на изложението си кмета.
„С тази Наредба веднъж за винаги ще прекратим порочната практика за обсебване на ресурса от няколко ползватели и оправданието после, че за всички останали вода вече няма.”
Марин Рачев обясни, че ще бъдат изградени санитарно-охранителни зони именно с цел недопускане на сегашното статуково за ограждане на кладенците от определен кръг частни лица, които освен всичко друго възпрепятстват допускът на контролните органи.
Кметът обяви още, че с най-голяма степен на приоритетност ще се ползват бъдещи инвеститори, желаещи да строят здравни или балонолечебни заведения.
„Практиката обаче показва, че извън летния сезон, когато работят плажовете в региона, основно тази вода се ползва за хидрогеотермално отопление през зимата заради високия й градус – 93 до 96 при извиране от кладенците.
На второ място по приоритетност е използването на минералната вода за спорт и отдих, за обекти СПА хотели, къщи за гости и т.н.”.
Марин Рачев подчерта, че всички разрешителни ще се издават с решение на Общинския съвет.
Той обаче направи важното уточнение, че когато конкретен ползвател в рамките на 1 година не употребява за декларираните си лични или корпоративни цели разрешеното количество вода, а само една част от него, той ще подлежи на последваща санкция – изменение на разрешителното(т.е. редуциране) до обема на използвания природен ресурс.
„Това условие в Наредбата е заложено именно с цел да се избегне заграбването на водата от определени лица, които по този начин ликвидират на практика предприемаческите намерения на други потенциални инвеститори”, заяви кмета.
Рачев обяви, че село Варвара ще бъде най-облагодетелстваното населено място след въвеждане на новия разрешителен режим за минералната вода.
„Предвиждаме цялостна подмяна на водопровода – от изворите, по цялото трасе, с отклонения, както към Ветрен дол и Пазарджик, така и към Симеоновец – Семчиново и Септември.
Говорим за 5 лъча водопреносна мрежа само в рамките на село Варвара.
Първият започва от жп прелеза при Горския пункт, от там в посока стадиона, след това към училището и към детската градина.
Преди това от читалището ще стартира другия водопровод в посока Семчиново и Симеоновец.
От лъча Ветрен дол ще има отклонение в посока Септември.
Така излиза, че варварци ще имат най-голяма възможност да се закачат към този минерален водопровод.
Общината няма да изгражда водопроводна мрежа, успоредна на тази на ВиК-то. Нашата роля е да създаваме условия чрез пускане на основни трасета, посредством които инвеститори и други желаещи да могат да се присъединяват.
Смисълът на всичко това е вместо зимата водата да изтича в реката, хората да се отопляват без пари”, завърши изложението си по отношение на Наредбата за условията и реда за ползване на минералната вода, кметът Марин Рачев.
По следващата точка, касаеща Тарифата за водовземане кметът най-напред разясни в кои случай няма да се заплаща такса за минералната вода.
„На първо място това са всички общински обекти, които ще бъдат захранени с минерална вода. Става дума за детски градини, училища, кметства, читалища и т.н.
Защото в крайна сметка ние трябва да гоним и социален ефект от това природно богатство.
На второ място ние искаме тази вода да се ползва безплатно от всички физически лица, които желаят за своя сметка да се присъединят към бъдещите водопроводи.
Конкретното количество за отопление на всяка къща ще се сметне според нейната квадратура, но до 0.1 л/сек. няма да се заплаща такса.
Казвам това убедено, защото щом при тази разбита водопреносна мрежа в момента има ресурс да се захранва центърът на Пазарджик, защо да няма за жителите на Варвара, Ветрен дол и дори съседните Семчиново и Симеоновец”, попита риторично кмета
„Заради 25-годишния принос на Васил Гешев за развитието и издръжката на футбола в село Варвара той също ще може да ползва минералната вода безплатно”, заяви Марин Рачев.
„С това показваме, че ние не водим война срещу местния бизнес, а точно обратното.
Искаме да създаваме условия за неговия просперитет.
Средствата, които пък ще се генерират от приходите от всеки друг ползвател ще се влагат за подобряване на инфраструктурата и уличната мрежа само в селата Ветрен дол и Варвара. Никъде другаде.
От събраните средства суми ще се отклоняват единствено за поддръжката на мрежата и експлоатирането на находището”, разясни пред съветниците кмета.
Видно от гласуваните днес текстове в Тарифата за минералната вода става ясно, че цената за водовземане е средно по 1 лев на кубик.
По време на днешната сесия село Варвара попадна във фокуса на общинските съветници и с друга точка от дневния ред – дебата за разкриване на втора(по същество нова) група в местната детска градина „Слънчево детство”.
Пред старейшините кметът на Варвара Николай Николов обяви, че е внесъл искане за откриване на новата група, подкрепено с подписите на 40 родители от селото.
На свой ред общинския кмет отговори, че не възразява на тази инициатива, в случай, че колегата му от Варвара посочи източниците на дофинансиране на групата.
„Защото издръжката на една нова група не се заключава със заплатите на двете учителки и лелката. Нужни са още средства за ремонт и оборудване на помещенията и после текущи пари за храна, режийни и т.н.
Аз съм съгласен да делигирам права на г-н Николов за да ни покаже от къде да се намерят средствата за дофинансиране на тази дейност.
Защото обективната справка от общинския отдел „Местни данъци и такси” показва, че събираемостта на налози от кметство Варвара е под средното за общината и не е редно да вземаме от бюджета на други кметства за да ги прехвърляме при г-н Николов”, заяви Марин Рачев.
В негова подкрепа се изказаха финансистът Георги Йовчев и съветникът от ВМРО Кузо Божинов.
Своето мнение даде и директорът на детската градина Маргарита Василева.
„Към момента няма необходимата минимална бройка деца за разкриване на нова група в детската градина на село Варвара. Това може да стане след година или две, тъй като повечето деца на подписалите се родители са в яслена възраст, а други посещават социални заведения в съседни села или Септември”, разясни г-жа Василева, като допълни, че проблемът в случая освен финансов е и демографски.
По тази точка съветниците дадоха отрицателно становище и на този етап нова група в ДГ „Слънчево детство” – Варвара няма да се открива.
Също днес от трибуната на ситипарламента в Септември отговорникът за проектите в администрацията Ива Дачева информира , че читалищата в Ковачево и Симеоновец кандидатстват за основен ремонт на сградния си фонд по мярка 7.2 към „МИГ Белово-Септември-Велинград”.
За стартиране на процедурата по входиране на проектите „зелен семафор” даде Общинския съвет в Септември.
По този повод председателят на читалищното настоятелство в село Ковачево Таня Божилова изказа специалната си благодарност на общинските съветници.