Забрана за разполагане на рекламни съоръжения в тунели, както и на разстояние по-малко от 600 м преди тях, когато са на скоростни пътища, и 200 м в останалите случаи предвижда нова наредба за обезопасяване на пътищата. Крайпътни рекламни съоръжения ще бъдат обезопасявани, за да се повиши безопасността. Очаква се така да се намалят пътно-транспортните произшествия при напускане на платното за движение.

Изискванията за обезопасяване на билбордове, тотеми и лога на изградени и функциониращи търговски крайпътни обекти ще бъдат завишени. Трябва да се обезопасяват рекламни съоръжения, които са разположени до 16 м от ръба на настилката на автомагистрали, до 13 м от края на скоростните пътища и до 8 м извън първокласни, второкласни, третокласни или местни пътища. Обектите извън тази зона не се нуждаят от обезопасяване.

Минималното разстояние за поставяне на рекламно съоръжение все още е 3 м от ръба на пътната настилка.

Допуска се изграждането на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети. Ако предписаните мерки не бъдат изпълнени, ще се отнема разрешението за специално ползване на пътя и рекламните съоръжения ще бъдат демонтирани.

Наредбата е публикувана за обществено обсъждане.