Продължава активната работа по обезпечаване на малките и най-отдалечени населени места в областта с видимо и активно полицейско присъствие.

По предварително утвърден график мобилни групи от служители на ОДМВР-Пазарджик посещават ежедневно минимум по три населени места. Там се провеждат разговори с кметовете и жителите, при което се идентифицират местни проблеми от компетенциите на полицейските структури. След това се предприемат мерки за тяхното решаване.

От 29 октомври със заповед на Директора на ОДМВР-Пазарджик служители на териториална и пътна полиция ежеседмично обхващат всички населени места от обслужвания район. Там се осъществява видимо полицейско присъствие, както и контролни дейности по безопасността на движението.

Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани Дата на провеждане на срещи и прием на граждани Час на посещение в населеното место Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани
с. Мирянци, община Пазарджик 01.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Синитово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Огняново, община Пазарджик 15.20 часа
с. Априлци, община Пазарджик 02.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Левски, община Панагюрище 14.40 часа
с. Попинци, община Панагюрище 15.20 часа
гр. Костандово, община Ракитово 05.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Дорково, община Ракитово 14.40 часа
гр. Ракитово, община Ракитово 15.20 часа
с. Лозен, община Пазарджик 06.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Мененкьово, община Белово 14.40 часа
с. Аканджиево, община Белово 15.20 часа
с. Драгор, община Пазарджик 07.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Динката, община Пазарджик 14.40 часа
с. Калугерово, община Лесичово 15.20 часа
с. Карабунар, община Септември 09.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Виноградец, община Септември 14.40 часа
с. Славовица, община Септември 15.20 часа
с. Исперихово, община Брацигово 12.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Козарско, община Брацигово 14.40 часа
с. Жребичко, община Брацигово 15.20 часа
с. Звъничево, община Пазарджик 13.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ковачево, община Септември 14.40 часа
с. Злокучене, община Септември 15.20 часа
с. Ивайло, община Пазарджик 14.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Сарая, община Пазарджик 14.40 часа
с. Гелеменово, община Пазарджик 15.20 часа
гр. Брацигово, община Брацигово 15.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Розово, община Брацигово 14.40 часа
с. Равногор, община Брацигово 15.20 часа
с. Радилово, община Пещера 16.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Нова Махала, община Батак 14.40 часа
с. Фотиново, община Батак 15.20 часа
с. Овчеполци, община Пазарджик 19.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Блатница, община Пазарджик 14.40 часа
с. Смилец, община Стрелча 15.20 часа
с. Главиница, община Пазарджик 20.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Алеко Константиново,

община Пазарджик

14.40 часа
с. Црънча, община Пазарджик 15.20 часа
с. Мокрище, община Пазарджик 21.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ляхово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Паталеница, община Пазарджик 15.20 часа
с. Росен, община Пазарджик 22.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Цар Асен, община Пазарджик 14.40 часа
с. Свобода, община Стрелча 15.20 часа
с. Ветрен дол, община Септември 23.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Света Петка, община Велинград 14.40 часа
с. Юндола, община Велинград 15.20 часа
с. Попинци, община Панагюрище 26.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Баня, община Панагюрище 14.40 часа
с. Бъта, община Панагюрище 15.20 часа
с. Мало Конаре, община Пазарджик 27.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Пищигово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Черногорово, община Пазарджик 15.20 часа
с. Братаница, община Пазарджик 28.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ветрен дол, община Септември 14.40 часа
с. Симеоновец, община Септември 15.20 часа
с. Добровница, община Пазарджик 29.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Говедаре, община Пазарджик 14.40 часа
с. Хаджиево, община Пазарджик 15.20 часа
с. Сбор, община Пазарджик 30.11.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Оборище, община Панагюрище 14.40 часа
с. Поибрене, община Панагюрище