Всяко второ домакинство в страната обслужва кредит, като броят на новите кредити взети през септември се увеличава с 10.8% на годишна база, като достигат 2.916 млн. броя, при 10.5% годишно повишение в края на второто тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.7%, като достигат 21.419 млрд. лева, при 9.2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на септември 2018 г. в сравнение с края на юни 2018 г. броят на тези кредити нараства с 0.9%, а размерът им – с 1.8%, сочат данните на БНБ.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 3.068 млн. броя към края на третото тримесечие на 2018 г. На годишна база броят им нараства с 10.2% при 10% годишно повишение в края на юни 2018 година. Общият им размер e 54.178 млрд. лева, като се повишава с 6.2% годишно в сравнение с 5.9% годишно увеличение към края на юни 2018 година. В края на септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите се повишава с 0.9%, а размерът им – с 1.7%.

На фона на всеобщото заборчляване всяка седмица в страната се появяват по трима нови милионери. В края на септември броят на депозитите на граждани със суми над 1 млн. лв. в тях е 862, което е рекорд. Само за три месеца милионерските депозити са нараснали с 36 броя.

Най-голям ръст обаче има при влоговете със суми между 500 хил. и 1 млн. лв. Те се увеличават със 17,5% за година до 1508 броя, а общата сума в тях нараства с 16,9% до 1 млрд. лева. На второ място по ръст са влоговете със суми между 200 хил. и 500 хил. лв., които като брой и като обща съхранявана в тях сума нарастват с около 16%.

Сериозен ръст от над 11% има и депозитите със суми между 100 хил. и 200 хил. лв. Оказва се, че най-много нарастват депозитите на хората с големи финансови възможности. При по-малките влогове със суми от 20 хил. до 100 хил. лв. увеличението на спестяванията е по-бавно и е в рамките от 7% до 9% за година.

При по-малките влогове ръстът на спестените суми е още по-малък. Броят на най-малките влогове до 1000 лв. и общата сума в тях дори намалява. Оказва се, че депозитите на богатите нарастват най-бързо, а бедните теглят от спестяванията си за да вържат семейния бюджет, отчитат още от централната ни банка.

Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 10.289 млн. броя в края на септември 2018 година. Те намаляват с 2.6% спрямо септември 2017 г. при същото годишно понижение в края на юни 2018 година. Общият им размер e 73.670 млрд. лева и нараства с 9.1% на годишна база при 9.6% годишен ръст в края на юни 2018 година. В края на септември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.8%, а размерът им нараства с 2.8%.