С около една десета по-малко електричество сме изгорили в следобедите и вечерите в почивните дни, заради циганското лято. Това сочат данни за товара на енергийната система на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Най-мразовитите досега дни за октомври – 24 и 25 предизвикаха ръст на консумацията на електроенергията и съответно на товара между 16.00 и 23.00 часа от 7 до 8 процента, сочат още оперативните данни на ЕСО.

Така в 16.00 часа на 25 октомври товарът е бил 4595 мегавата спрямо 4266 два дни преди това, когато времето бе тоста по-топличко. Подобно нарастване на консумацията, предизвикала увеличаване на товара от 4261 мегавата на 4604 мегавата е отчетена и в 17.00 часа миналия четвъртък, спрямо вторник.

Най-голямо натоварване в системата от 5544 мегавата в двата студени дни е отчетен на 25-ти в 20.00 часа, който е със 7,2 на сто по-висок от същия час във вторник и с 4% по-голям от вечерта на предния мразовит ден сряда. Най-голяма разлика в двата студени дни от 8% и 7% е отчетена в часовете от 16.00 до 18.00.

Производството на електроенергия, въглища и дизел се повишава през август 2018 г. спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

За същия месец отбелязват ръст и доставките на пропан-бутанови смеси, твърди горива, безоловен бензин, дизел и електроенергия.В рамките на последния летен месец производството на твърди горива се е повишило с 0,9% до 2 159 000 тона, докато това при дизеловото гориво е отчело покачване с 2,4 на сто до 258 000 тона, а на електроенергия – с 4,8% до 3 953 000 Гвтч. В същото време намалява производството на месечна база на безоловния бензин с 13% до 160 000 тона,а продукцията на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. нараства производството на електроенергия с 4,2%, докато това на твърдите горива намалява с 19,7 на сто. Понижение отбелязва и производството на пропан-бутанови смеси с 9,1%, дизел (с 6,9 на сто), както и природения газ.

Продукцията на безоловен бензин остава без изменение. Доставките на електроенергия на месечна база се повишава с 1,9% до 2 579 ГВтч.Същото важи и за твърдите горива (+0,3%), пропан-бутановите смеси (+23,7%), безоловния бензин (+8,9%) и дизеловото гориво (+0,9%). През август намаляват доставките на природен газ с 5,4 на сто до 159 млн. куб.м. Спрямо август 2017 г. се повишават доставките на всички енергийни продукти, с изключение на дизеловото гориво, които остават без изменение.

Доставките на твърди горива отчитат ръст с 18,1%, а тези на пропан-бутановите смес и и безоловния бензин се повишават съответно със 7,8 на сто и 3,9%. Доставките на природен газ отбелязват повишение с 4,8 на сто, а тези на електроенергия с 3,4%. През август брутното производство на електроенергия се е повишило от 3 773 ГВтч за юли до 3 953 ГВтч през август, докато нетното потребление отчита леко повишение от 2 532 ГВтч за предходния месец до 2 579 ГВтч за август.