Седемнадесет деца, чиито настойник или попечител е кметът Тодор Попов ще се срещнат с него в Пленарна зала на Община Пазарджик днес в 12,00 часа. Децата ще получат  по 150 лв, коледни лакомства и подаръци.

На срещата приз ”Добротворци за щастливо детство” ще получат родителите от приемни семейства, в които има настанени деца с мярка за закрила по ЗЗД, с благодарност за добрата грижа и опазване на семейните ценности.

В Пазарджишка община има настанени 32 деца в приемни семейства  по проект ”Приеми ме” на Агенцията за социално подпомагане и ОП ”Развитие на човешките ресурси”, а работодател на приемните родители  е кмета на общината. Всички деца ще получат коледни подаръци осигурени от общината.