Общинските кръгове на Националните олимпиади по математика и български език ще се състоят през почивните дни, съобщи експертът Дора Дулчева от РУО на МОН – Пазарджик. Във всички общински училища учениците от 4/5 до 12 клас, ще проверят знанията си по основните два предмета. Началният час то олимпиадите е от девет, като в събота ще бъде олимпиадата по математика, а в неделя по български език. В първия ден изпитът ще продължи четири часа, като той е достъпен за децата от четвърти до дванадесети клас.

В неделя доброволният екзамен е с времетраене от два до четири часа, взависимост от възрастта на участниците, които ще бъдат от пети до дванадесети клас.

Ако децата получат седемдесет процента верни отговори на тестовете си, ще се класират за областните кръгове, които по график на МОН са определени за 2 и 3 февруари идната година.