Имах възможността и удоволствието днес нашият съгражданин Нури Семерджиев да бъде мой гост. Заедно с общинска администрация го поздравихме за достойното представяне в телевизионното предаване „Фермата”, където показа изключително големи умения, толерантност, уважение и най-вече стоицизъм.

В знак на уважение и съпричастност към показаното от него с радост в качеството си на градоначалник му връчих Грамота от Община Сърница и един символичен подарък – рисунка върху каменна плоча, изобразяваща Сърница. От мое име и от името на сърничани му желая способностите му и високите му нравствени качества да го водят към още по-големи успехи и лично удовлетворение.

18нури 18нури2