​ „Фърст Диализис Сървисиз България“ ще открие в Пазарджик нов диализен център, става дума за българска компания, регистрирана в гр. София през 2004 година, която предоставя диализно лечение от най-високо качество. Размерът на инвестицията възлиза на 2 052 000 лв., като във „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД ще бъдат открити нови 23 работни места.

„Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД са изградили, оборудвали и експлоатират два диализни центъра на територията на България – Диализен център Пловдив, с капацитет за над 150 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и Диализен център Монтана с капацитет за 200 пациенти. Двата центъра са оборудвани с най-съвременните машини за хемодиализа и дейонизиране на водата.

Инвестиционният проект „Диализен център Пазарджик“ ще бъде осъществен съвместно от „Фърст Диализис Сървисиз България“ ЕАД и „Фърст Кънстракшън“ ЕООД. Планираният размер на инвестициите в инфраструктура и оборудване възлиза на 2.052 млн. лв. Капацитетът на центъра ще бъде 25 диализни поста или 120 пациенти.