Групата на общинските съветници от БСП е против предлаганото от кмета на община Пещера двойно увеличаване на такса битови отпадъци за физическите лица. Според тях, тази стъпка ще засегне особено силно най-уязвимите, сред които възрастни и самотно живеещи и хората в затруднено материално положение.

Внесеното от кмета Николай Зайчев предложение няма да спомогне  за насърчаване на разделното събиране на отпадъците, нито за намаляването на тяхното образуване, а в същото време най-вероятно ще спадне събираемостта на такса битови отпадъци, защото такова драстично увеличение не е икономически целесъобразно, се казва в позиция на съветниците. „От три години общинска администрация е наясно с растящите разходи, свързани с извозването на битовите отпадъци до Регионалното депо, но не предприе ефективни и навременни решения в интерес на жителите.

За съжаление се предлага най-лесната мярка за администрацията, която е и най-тежка за хората – двойно увеличаване на размера на такса битови отпадъци”, смятат общинските съветници от БСП, които категорично няма да подкрепят това предложение. Съветниците уточняват, че повишение се предвижда и на такса смет за юридическите лица, но в по-малък размер. Ние сме за добро комунално обслужване с данъците и таксите, плащани от всички, но не подкрепяме увеличаване на бедността в общината и свиване на потреблението, което ще засегне и бизнеса, подчертават от БСП.